Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Oppervlaktevervoer
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Wegtransport
grafisch element Scheepvaart
grafisch element Spoorvervoer
grafisch element De toekomst in vervoering
grafisch element Bijkomende info
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

De toekomst in vervoering

De budgetten voor het volgende Zevende Kaderprogramma (FP7) werden gevoelig verhoogd met het oog op de uitbreiding van de EU, waarbij transport een van de thema’s is met de hoogste prioriteit. De transportgelinkte onderzoeksdoelen van het nieuwe FP7 dat in 2006 van start gaat, zijn ondermeer:

  • het milieuvriendelijker maken van oppervlaktevervoer (terugdringen van milieuvervuiling en geluidshinder, schone en energie-efficiënte voortstuwingssystemen, het gebruik van alternatieve brandstoffen voor transport);
  • intermodale shifts en de decongestie van transportcorridors (ontwikkeling van intermodale netwerken, informatie-uitwisseling tussen voertuig/vaartuig en transportinfrastructuren);
  • duurzame mobiliteit in steden (nieuwe sportmiddelen voor het openbaar vervoer, geïntegreerde stads- en transportplanning);
  • toegenomen concurrentiekracht (onderdelen-, voertuig- en infrastructuurtechnologieën; kostenefficiënte productiesystemen en infrastructuurbouw, verbeterde ontwerpprocessen).

Dergelijke technologisch hoogstaande projecten zullen leiden tot een schonere en veiligere transportomgeving voor de Europese burger. Ze zullen het bedrijfsleven en de industrie extra slagkracht geven, en zo de EU helpen om de zogenaamde Lissabon-doelstellingen, met name het scheppen van banen en economische groei, te realiseren.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element