Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Oppervlaktevervoer
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Wegtransport
grafisch element Scheepvaart
grafisch element Spoorvervoer
grafisch element De toekomst in vervoering
grafisch element Bijkomende info
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Spoorvervoer

Europa beschikt al lange tijd over een dicht spoorwegnet en is bovendien wereldleider voor de productie van spoorwegsystemen. Met 1 miljoen werknemers voor de uitbating van de Europese spoorwegen, en nog eens 250 000 voor de bouw ervan, neemt de Europese spoorwegsector 60 % van de wereldmarkt voor zijn rekening, en realiseert hij jaarlijks een omzet van € 95 miljard.

Hoewel de sector zelf elk jaar € 2 miljard besteedt aan onderzoek, zijn er bijkomende investeringen nodig om het rollend materieel te moderniseren, nieuwe bedrijfsvoeringstechnieken door te voeren en intelligente en geïntegreerde logistieke systemen op te zetten. Dit zijn bijvoorbeeld roll-on/roll-off systemen die het Europese weg- en scheepvaartverkeer beter op het spoorwegnet laten aansluiten. Via meerdere Europees gefinancierde onderzoeksprojecten wordt naar oplossingen gezocht.

Het spoorverkeer biedt een haalbare en concurrentiële oplossing om meer goederenverkeer over te nemen van de overvolle wegen, waardoor het wegverkeer weer vlotter verloopt en de luchtvervuiling door vrachtwagens vermindert. De EU legt in het bijzonder de nadruk op het belang van nieuwe investeringen in trans-Europese transportinfrastructuur zoals het spoor. Het huidige Zesde en toekomstige Zevende Kaderprogramma ondersteunen dan ook onderzoeksinspanningen voor nieuwe methodes met het oog op interoperabele vervoersystemen, strengere veiligheidsnormen en het terugdringen van geluidsoverlast door het spoorverkeer.

Stomende samenwerking voor een eengemaakte spoormarkt

Het MODTRAIN project van de EU dat in februari 2004 van start ging, verenigt voor het eerst alle belangrijke Europese fabrikanten van spoorsystemen, leveranciers van subsystemen en spoorweguitbaters. Door te streven naar de onderlinge inzetbaarheid van de systemen en subsystemen van het nationaal rollend materieel, bewerkstelligt MODTRAIN een radicale koerswijziging voor de bouw van rollend materieel. Zijn doelstelling om het aantal onderdelen van een rijtuig terug te brengen van 1200 tot 120 en de bouwtijd met meer dan 50 % terug te dringen, moet de concurrentiekracht van de sector een enorme boost geven.

www.modtrain.com

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element