Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Oppervlaktevervoer
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Wegtransport
grafisch element Scheepvaart
grafisch element Spoorvervoer
grafisch element De toekomst in vervoering
grafisch element Bijkomende info
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Scheepvaart

Hoewel de meeste consumenten zich hier niet van bewust zijn, wordt het grootste gedeelte van alle goederen ter wereld over zee getransporteerd. 90 % van de buitenlandse handel van de EU gebeurt op deze manier. De Europese scheepsbouw heeft een jaarlijkse omzet van € 20 miljard en stelt 350 000 mensen tewerk.

Ofschoon het transport over zee veel veiliger geworden is dankzij de invoering van strenge controles als gevolg van een aantal grote ongevallen, is er nog steeds ruimte voor verbetering, in het bijzonder inzake scheepsdesign en beveiligingstechnieken. De EU ondersteunt programma’s die trachten ervoor te zorgen dat het aspect veiligheid door scheepsbouwers en reders als een basisontwerpdoelstelling beschouwd wordt, en niet als een louter extern opgelegde verplichting. Door gebruik te maken van de meest recente onderzoeksmogelijkheden en –analyses kan er gestreefd worden naar de juiste balans tussen kosten, veiligheid en prestaties.

EU onderzoeksprojecten leggen ook de nadruk op een verhoogde mobiliteit voor de scheepvaart en de logistiek, en nieuwe maatregelen om vervuiling door de scheepvaart en de verwoestende gevolgen van olielekken te beperken.

Vreemde verstekelingen

Olielekken en illegale lozingen van afval en chemicaliën op zee zijn niet de enige bedreigingen voor het welzijn van oceaanbewoners. Omdat schepen vaak meerdere van de zeven zeeën bevaren bestaat het gevaar dat ze het ene ecosysteem ‘infecteren’ met een organisme uit een ander systeem. Het niet-geplande transport van organismen in ballastwater en op scheepsrompen bijvoorbeeld kan serieuze gevolgen hebben voor de biodiversiteit in zee.

Momenteel tracht de EU oplossingen te formuleren via de volgende onderzoeksprojecten:

  • behandeling van ballastwater om bio-organismen te elimineren;
  • ingrepen na ongevallen op zee;
  • technologieën voor verbeterde inspectie, onderhoud en herstelling;
  • nieuwe verven die het zeemilieu niet aantasten.
Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element