Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Oppervlaktevervoer
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Wegtransport
grafisch element Scheepvaart
grafisch element Spoorvervoer
grafisch element De toekomst in vervoering
grafisch element Bijkomende info
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Wegtransport

De Europese transportsector is enorm belangrijk. Hij stelt meer dan 12 miljoen mensen tewerk en levert jaarlijks een bijdrage van € 490 miljard aan de Europese economie. De automobielsector alleen al investeert jaarlijks zo’n € 19 miljoen in onderzoek en technologische ontwikkeling en is daarmee de grootste privé-investeerder in onderzoek en technologische ontwikkeling in Europa. Net zoals in andere geïndustrialiseerde regio’s in de wereld, ging de Europese economische groei gepaard met een uitbreiding van het wegtransport.

Maar het transport over de weg creëert ook problemen voor de gezondheid, veiligheid en mobiliteit. Het Europese wegennet en de straten in steden zijn overvol. De files kosten de EU zelfs 2 % van het BBP. Elk jaar overlijden duizenden mensen in verkeersongevallen. Vitale infrastructuur zoals bruggen en tunnels zijn kwetsbaar voor terroristische aanvallen, en vergen extra aandacht om ze doelmatig te beschermen. Het allergrootste probleem is echter dat van de luchtvervuiling. De uitlaatgassen van het verkeer kosten Europa 1,7 % van het BBP of € 360 per jaar per inwoner, waarbij nog geen rekening gehouden werd met de extra kost aan de sociale zekerheid voor ziekten die door vervuiling veroorzaakt zijn.

Europese onderzoeksprogramma’s zoeken naar een oplossing voor deze problemen door schonere en stillere motortechnologieën, meer crashbestendige wagens en systemen om de veiligheid te testen, soepeler intermodale transportmogelijkheden om een deel van de voertuigen van de overvolle wegen te halen, en tenslotte, intelligente netwerken om het wegverkeer te beheren en zo de industrie en de consument veel tijd en geld te besparen.

Veilige wegen graag!

Het aantal verkeersdoden ligt in Europa onaanvaardbaar hoog, een treurige statistiek die de EU via onderzoek wil terugdringen. Het APROSYS project dat door de EU ondersteund wordt, ontwikkelt technologieën die de passieve veiligheid van vier categorieën van weggebruikers verbetert: autogebruikers, voetgangers en fietsers, motorrijders en vrachtwagenchauffeurs.

Hiervoor ontwikkelen de partners van APROSYS nieuwe letselcriteria en mathematische modellen van het menselijk lichaam, vernieuwende crash-test poppen voor het onderzoeken van verwondingen bij vrouwelijke inzittenden bij een zijdelingse aanrijding, alsook intelligente veiligheidssystemen die gebaseerd zijn op uitgebreide virtuele testtechnologieën. Het uiteindelijke doel? Het aantal jaarlijkse verkeersdoden terugbrengen van 50 000 tot 35 000.

www.aprosys.com

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element