Banner Research Σημαντική ανακοίνωση νομικο? πε?ιεχομένου
   
Επικοινωνία   |   Αναζήτηση στον EUROPA   
Επίγειεσ μεταφο?έσ
γ?αφικό στοιχείο Home
γ?αφικό στοιχείο Επισκόπηση
γ?αφικό στοιχείο Οδικές μεταφο?ές
γ?αφικό στοιχείο Πλωτές μεταφο?ές
γ?αφικό στοιχείο Σιδη?οδ?ομικές μεταφο?ές
γ?αφικό στοιχείο Μεταφέ?οντας το μέλλον
γ?αφικό στοιχείο Πε?ισσότε?ες πλη?οφο?ίες
   
image image
γ?αφικό στοιχείο Άλλα θεματικά σχέδια

 

image

Οδικές μεταφο?ές

Ο τομέας οδικών μεταφο?ών στην Ευ?ώπη είναι τε?άστιος. Πε?ισσότε?ο από 12 εκατομμ??ια θέσεις ε?γασίας συνδέονται με αυτόν, συμβάλλοντας πε?ίπου €490 δισ. στον κ?κλο ε?γασιών της ευ?ωπαϊκής οικονομίας κάθε χ?όνο. Μόνο ο τομέας της αυτοκίνησης δαπανά πε?ίπου €19 δισ. ετησίως για έ?ευνα και τεχνολογική ανάπτυξη, και είναι ο μεγαλ?τε?ος ιδιωτικός επενδυτής σε ΕΤΑ στην Ευ?ώπη. Όπως και σε άλλες βιομηχανοποιημένες πε?ιοχές του κόσμου, η ευ?ωπαϊκή οικονομία έχει αναπτυχθεί πα?άλληλα με τον αναπτυσσόμενο τομέα των οδικών μεταφο?ών.

Ωστόσο, οι οδικές μεταφο?ές δημιου?γο?ν και π?οβλήματα για την ανθ?ώπινη υγεία, ασφάλεια και κινητικότητα. Τα δίκτυα οδικών μεταφο?ών και οι αστικοί δ?όμοι της ΕΕ αντιμετωπίζουν σοβα?ά π?οβλήματα κυκλοφο?ιακής συμφό?ησης που απο??οφο?ν το 2% του ΑΕΠ της Ευ?ώπης. Κάθε χ?όνο, χιλιάδες άτομα χάνουν τη ζωή τους σε τ?οχαία ατυχήματα. Κ?ίσιμες υποδομές όπως είναι οι γέφυ?ες και οι σή?αγγες είναι ευαίσθητες σε τ?ομοκ?ατικές επιθέσεις, και απαιτο?νται νέοι τ?όποι π?οστασίας τους. Πιο γενικευμένο από όλα είναι το π?όβλημα της ??πανσης. Οι εκπομπές που σχετίζονται με τις μετακινήσεις κοστίζουν στην Ευ?ώπη το 1,7% του ΑΕΠ, ή €360 ετησίως για κάθε πολίτη, για να μην αναφέ?ουμε το κόστος στη δημόσια υγεία των παθήσεων που σχετίζονται με τη ??πανση.

Τα ε?ευνητικά π?ογ?άμματα της ΕΕ αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα π?οβλήματα σχεδιάζοντας καθα?ότε?ους και πιο αθό?υβους κινητή?ες, ανθεκτικότε?α στις συγκ?ο?σεις οχήματα και συστήματα πα?ακολο?θησης της ασφάλειας, καλ?τε?ες επιλογές πολ?τ?οπων μεταφο?ών ώστε να χ?ησιμοποιο?νται λιγότε?α οχήματα, και τέλος, έξυπνα δίκτυα διαχεί?ισης της κίνησης που εξοικονομο?ν χ?όνο και χ?ήμα για τη βιομηχανία και τους καταναλωτές.

Τέλος στα θ?ματα των τ?οχαίων ατυχημάτων!

Ο α?ιθμός των θανάτων σε τ?οχαία ατυχήματα είναι απα?άδεκτα υψηλός στην Ευ?ώπη – μια ανησυχητική στατιστική που η έ?ευνα έχει στόχο να ελέγξει. Το έ?γο APROSYS, που χ?ηματοδοτείται από την ΕΕ, αναπτ?σσει τεχνολογίες για τη βελτίωση της παθητικής ασφάλειας τεσσά?ων κατηγο?ιών χ?ηστών των δ?όμων: επιβαίνοντες σε αυτοκίνητα, πεζο?ς και ποδηλάτες, μοτοσικλετιστές και επιβαίνοντες σε φο?τηγά.

Για να το πετ?χουν αυτό, οι εταί?οι του APROSYS αναπτ?σσουν νέα κ?ιτή?ια τ?αυματισμο? και μαθηματικά μοντέλα του ανθ?ώπινου σώματος, π?ωτοπο?ιακές "κο?κλες" για δοκιμές τ?αυματισμών σε γυναίκες επιβαίνοντες από πλευ?ική π?όσκ?ουση, και έξυπνα συστήματα ασφάλειας με βάση τις βελτιωμένες τεχνολογίες εικονικών δοκιμών. Ο τελικός στόχος; ?α μειωθο?ν τα θ?ματα των τ?οχαίων ατυχημάτων στην ΕΕ από 50.000 σε 15.000 ετησίως.

www.aprosys.com

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
γ?αφικό στοιχείο