Banner Research Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Marktransport
grafiskt element Home
grafiskt element Översikt
grafiskt element Vägtransport
grafiskt element Sjöburen transport
grafiskt element Tågtransport
grafiskt element Transportera framtiden
grafiskt element Mer information
   
image image
grafiskt element Andra tematiska projekt

 

image

Översikt

Tre sätt + fyra utmaningar = nya vyer

De tre sätten för marktransport - väg, järnväg och sjöburen - är livsviktiga för Europas sysselsättning, välstånd och globala exporter. Förutom att stimulera innovation och kunskap kommer teknologiska framsteg inom transportområdet att ha ett positivt inflytande på Europas ekonomiska och sociala integration.

Men transportsätten innebär också stora utmaningar för miljö, samhälle och forskning, huvudsakligen på grund av att efterfrågan på transport hela tiden ökar. EU har satt upp fyra mål inom markforskning för att möta dessa utmaningar, nämligen att:

  • förbättra konkurrenskraften för företagare, operatörer och infrastrukturchefer inom marktransport;
  • förbättra säkerheten för transportverksamhet och tjänster;
  • minska miljöpåverkan från transport, inklusive utsläpp och buller;
  • öka människors och varors rörlighet genom en bättre balans mellan alla tre marktransportsätten.

Dessa mål kräver en samordnad insats av aktörer inom forskning och transport vilket uppnås genom de nya teknologiplattformarna för varje transportsätt. ERRAC (European Rail Research Advisory Council) har lett planeringen för järnvägsforskning inom EU och på nationell nivå sedan december 2002. ERTRAC (European Road Transport Research Advisory Council) framförde sitt strategiprogram i januari 2005 och teknologiplattformen WATERBORNE invigdes i oktober 2004.

Transportsamhället

"Effektiv transport är ett grundläggande villkor för hållbar välfärd och välstånd i Europa genom att tillhandahålla viktiga resurser och rörlighet".

"I denna mycket reglerade sektor är det nu viktigt att effektivt dela kunskap och slå samman resurser".

"Transportforskningen leder till nya produkter, metoder och tjänster samtidigt som den skapar en konkurrensfördel för Europa på den globala transportmarknaden. Skapandet av ERA (European Research Area) under det sjätte ramprogrammet har lett till bättre samspel mellan spridda resurser och expertis vilket främjar mer substantiella och lönsamma forskningsinitiativ".

Janez Poto?nik - EU:s forskningskommissionär

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafiskt element