Banner Badania Ważna informacja prawna oraz języki
   
Kontakt   |   Szukaj na serwerze EUROPA   
Transport powierzchniowy
element graficzny Home
element graficzny Przegląd
element graficzny Transport drogowy
element graficzny Transport wodny
element graficzny Transport kolejowy
element graficzny Transport przyszłości
element graficzny Dalsze informacje
   
image image
element graficzny Inne projekty tematyczne

 

image

Przegląd

Trzy rodzaje + cztery wyzwania = nowe podejście

Trzy rodzaje transportu powierzchniowego – drogowy, kolejowy i wodny – mają zasadnicze znaczenie dla kwestii zatrudnienia, dobrobytu i globalnego eksportu Europy. Postęp technologiczny w dziedzinie transportu będzie miał - poza stymulowaniem innowacyjności i wiedzy - pozytywny wpływ na europejską gospodarkę i integrację socjalną.

Ale każdy rodzaj transportu stawia poważne wyzwania wobec środowiska naturalnego, społeczeństw i badań naukowych - szczególnie z powodu nieuchronnego wzrostu popytu na transport. Aby sprostać tym wyzwaniom, UE ustaliła cztery cele badań nad transportem powierzchniowym, mianowicie:

  • zwiększenie konkurencyjności producentów, operatorów i podmiotów zarządzających związanych z transportem;
  • zwiększenie bezpieczeństwa procedur i usług transportowych;
  • obniżenie niekorzystnego wpływu transportu na środowisko naturalne, w tym emisji zanieczyszczeń i hałasu;
  • wzrost mobilności ludzi i towarów dzięki lepszemu wykorzystaniu możliwości poszczególnych środków transportu powierzchniowego.

Cele te wymagają skoordynowanego podejścia do tematu ze strony wszystkich zainteresowanych podmiotów związanych z badaniami i transportem. Zadanie to ułatwiają nowe platformy technologiczne dla każdego rodzaju transportu. ERRAC – Europejska Platforma Technologiczna Transportu Szynowego – od grudnia 2002r. przewodzi unijnym i narodowym planom badań nad tym rodzajem transportu. ERTRAC, Europejska Platforma Technologiczna Transportu Drogowego, przedstawiła swój plan działań w styczniu 2005r., a platforma technologiczna WATERBORNE rozpoczęła działalność w październiku 2004r.

Społeczeństwo transportowe

“Skuteczny transport jest podstawowym warunkiem zrównoważonego dobrobytu w Europie poprzez dostarczanie jej niezbędnych surowców i gwarantowanie mobilności.?

“W tym opierającym się na ścisłych procedurach sektorze skuteczne dzielenie się wiedzą i gromadzenie zasobów ma obecnie decydujące znaczenie.?

“Badania nad transportem prowadzą do powstawania nowych produktów, procesów i usług pozwolających Europie zwiększyć jej konkurencyjność na światowym rynku transportowym. Utworzenie Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w ramach Szóstego Programu Ramowego doprowadziło do skuteczniejszego gromadzenia rozproszonych środków i wiedzy, a przez to do promocji bardziej istotnych i cennych inicjatyw badawczych."

Janez Poto?nik - Europejski Komisarz ds. Badań Naukowych

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
element graficzny