Onderzoek - - Oppervlaktevervoer
Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Oppervlaktevervoer
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Wegtransport
grafisch element Scheepvaart
grafisch element Spoorvervoer
grafisch element De toekomst in vervoering
grafisch element Bijkomende info
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Overzicht

Drie transportmodi + vier uitdagingen = nieuwe benadering

De drie manieren voor oppervlaktevervoer, met name per spoor, over de weg en over het water zijn van cruciaal belang voor de Europese tewerkstelling, welvaart en export wereldwijd. Technologische vooruitgang op het vlak van transport is niet enkel een stimulans voor kennis en innovatie, maar heeft ook een positieve impact op de Europese economische en sociale integratie.

Maar de verschillende manieren van transport vormen ook grote uitdagingen voor het milieu, de samenleving en wetenschappelijk onderzoek, niet in het minst omdat de vraag naar transport explosief blijft toenemen. Om een antwoord te formuleren voor deze uitdagingen heeft de EU inzake onderzoek naar oppervlaktevervoer vier doelstellingen bepaald. Deze doelstellingen zijn:

  • het verhogen van de concurrentiekracht van de constructeurs van transportsystemen, operatoren en infrastructuurbeheerders;
  • het verhogen van de veiligheid en beveiliging van transportactiviteiten en -diensten;
  • het verminderen van de milieueffecten van transport, met inbegrip van uitstoot en geluidsoverlast;
  • het verhogen van de mobiliteit van personen en goederen dankzij een beter evenwicht tussen de drie manieren van oppervlaktevervoer.

Deze doelstellingen vragen een gecoördineerde benadering vanwege iedereen die bij transport en het onderzoek ernaar betrokken is, wat gerealiseerd kan worden via de nieuwe technologieplatformen voor elke manier van transport. ERRAC, de Europese onderzoeksadviesraad voor Spoorverkeer (European Rail Research Advisory Council), leidt sinds december 2002 de planning voor zowel Europees als nationaal onderzoek inzake spoorverkeer. ERTRAC, de Europese onderzoeksadviesraad voor Wegverkeer (European Road Transport Research Advisory Council), stelde in januari 2005 zijn strategische agenda voor, terwijl het WATERBORNE technologisch platform in oktober 2004 ingehuldigd werd.

Samenleving in vervoering

“Aangezien het de noodzakelijke middelen en mobiliteit garandeert, is efficiënt transport een fundamentele noodzaak voor een duurzame welvaart en voorspoed in Europa.?

“In deze sterk gereguleerde sector is het efficiënt delen van kennis en middelen van kapitaal belang.?

“Onderzoek naar transport leidt naar nieuwe producten, processen en diensten, en geeft Europa een voorsprong inzake transport op de wereldmarkt. Het opzetten van de Europese Onderzoekszone (European Research Area - ERA) onder het Zesde Kaderprogramma leidde tot het beter uitwisselen van middelen en expertise, hetgeen kan uitmonden in grotere en succesvollere onderzoeksinitiatieven.?

Janez Poto?nik – Europees Commissaris voor Onderzoek

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafisch element