Banner Research Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Pintakuljetus
graafinen elementti Home
graafinen elementti Yleiskatsaus
graafinen elementti Tiekuljetus
graafinen elementti Vesiliikennekuljetus
graafinen elementti Rautatiekuljetus
graafinen elementti Tulevaisuuden kuljetus
graafinen elementti Lisätietoa
   
image image
graafinen elementti Muita teemahankkeita

 

image

Yleiskatsaus

Kolme toimintatapaa + neljä haastetta = uusi lähestymistapa

Kolme pintaliikennetapaa - maantie, rautatie ja vesitie - ovat kriittisiä Euroopan työllisyyden, hyvinvoinnin ja maailmanlaajuisen viennin kannalta. Innovaation ja osaamisen stimuloinnin lisäksi kuljetuksen teknisellä kehityksellä on positiivinen vaikutus Euroopan taloudelliseen ja sosiaaliseen yhdentymiseen.

Kuljetustavat aiheuttavat kuitenkin myös suuria haasteita ympäristölle, yhteiskunnalle ja tutkimukselle lähinnä kuljetuksen kysynnän vääjäämättömän kasvun vuoksi. EU on asettanut pintakuljetustutkimukselle neljä tavoitetta näiden haasteiden voittamiseksi:

  • nostaa pintakuljetusvälineiden valmistajien, käyttäjien ja infrastruktuurin johtajien kilpailukykyä;
  • parantaa kuljetusten ja kuljetuspalvelujen turvallisuutta ja varmuutta;
  • vähentää kuljetuksesta johtuvaa ympäristöön kohdistuvaa rasitusta, mukaan lukien päästöjä ja melua;
  • lisätä ihmisten ja tavaroiden liikkuvuutta kaikkien kolmen pintakuljetustavan paremman tasapainon myötä.

Nämä tavoitteet vaativat koordinoitua lähestymistapaa kaikkien kuljetukseen ja tutkimukseen osallistuvien henkilöiden osalta. Tämä saavutetaan kullekin kuljetustavalle luotujen uusien teknologiaohjelmien myötä. ERRAC – Eurooppalainen rautateiden tutkimusneuvosto (European Rail Research Advisory Council) – on opastanut EU:ta ja kansallista rautatietutkimuksen suunnittelua joulukuusta 2002 lähtien. ERTRAC, Eurooppalainen maantiekuljetuksen tutkimusneuvosto (European Road Transport Research Advisory Council), julkaisi strategisen tavoiteohjelmansa tammikuussa 2005, kun taas VESITIE-teknologiaohjelma käynnistettiin lokakuussa 2004.

Kuljetusyhteiskunta

“Tehokas kuljetustoiminta on perusedellytys Euroopan kestävälle varallisuudelle ja hyvinvoinnille, koska se tarjoaa yhteiskunnalle oleellisia resursseja ja liikkuvuutta.?

“Tällä tarkasti säädellyllä sektorilla tehokas tiedonjako ja resurssien yhdistäminen on nyt ratkaisevaa.?

“Kuljetuksen tutkimus johtaa uusiin tuotteisiin, prosesseihin ja palveluihin luoden samalla kilpailuedun Euroopalle globaaleilla kuljetusmarkkinoilla. Euroopan tutkimusalueen (European Research Area, ERA) luominen kuudennen puiteohjelman aikana on johtanut hajallaan olleiden resurssien ja asiantuntemuksen parempaan yhdistämiseen edistäen näin tutkimusaloitteiden määrän nousua ja tuloksellisuutta.?

Janez Poto?nik - Euroopan tutkimuskomissaari

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
graafinen elementti