Banner Uuring Tähtis õiguslik teade ja keeled
   
Kontakt   |   Otsi EUROPA serverist   
Maismaa- ja meretransport
graafiline element Home
graafiline element Ülevaade
graafiline element Maanteetransport
graafiline element Veetransport
graafiline element Raudteetransport
graafiline element Transport tulevikku
graafiline element Veel teavet
   
image image
graafiline element Teised temaatilised projektid

 

image

Ülevaade

Kolm liiki + neli väljakutset = uus lähenemisviis

Kolm maismaa- ja meretranspordi liiki – maantee-, raudtee- ja veetransport – on Euroopa tööhõive, heaolu ja ülemaailmse ekspordi edendamise seisukohalt äärmiselt vajalikud. Uuenduste ja teadmiste stimuleerimise kõrval avaldab tehnoloogiline areng transpordis positiivset mõju ka Euroopa majanduslikule ja sotsiaalsele lõimumisele.

Kuid transpordiliigid esitavad ka tõsiseid väljakutseid keskkonnale, ühiskonnale ja teadusuuringutele, peamiselt seoses armutu nõudluse kasvuga transpordi järele. EL on seadnud nende väljakutsete lahendamiseks neli maismaa- ja mereuuringute sihti, nimelt:

  • parandada maismaa- ja meretranspordi vallas tegutsevate tootjate, ettevõtjate ja infrastruktuuriettevõtjate konkurentsivõimet;
  • parandada vedude ja teenuste ohutust ja turvalisust;
  • vähendada transpordi mõju keskkonnale, kaasa arvatud heitmed ja müra;
  • suurendada kõigi kolme maismaa- ja meretranspordi liigi parema tasakaalustatuse kaudu inimeste ja kaupade liikuvust.

Need eesmärgid nõuavad kõiki teadus- ja transpordivaldkonna huvirühmi hõlmavat kooskõlastatud käsitlusviisi, mis saavutatakse iga transpordiliigi uue tehnoloogiaplatvormiga. ERRAC – Euroopa raudteeuuringute nõuandekogu (European Rail Research Advisory Council) – on juhatanud ELi ja riiklike raudteeuuringute planeerimist alates 2002. aasta detsembrist. ERTRAC – Euroopa maanteeveouuringute nõuandekogu (European Road Transport Research Advisory Council) – esitas oma strateegilise reeglistiku 2005. aasta jaanuaris, tehnoloogiaplatvorm WATERBORNE avaldati pidulikult 2004. aasta oktoobris.

Transpordiühiskond

“Tõhus transport on Euroopa jätkusuutliku heaolu ja õitsengu põhiline tingimus, tagades selleks hädavajalikud ressursid ja liikuvuse.?

“Selles äärmiselt reguleeritud sektoris on tõhus teadmiste vahetamine ja ressursside ühendamine praegu ülioluline.?

“Transpordialased uuringud viivad uute toodete, protsesside ja teenusteni, andes samas Euroopale globaalsel transporditurul konkurentsieelise. Euroopa teadusruumi (ERA) loomine kuuenda raamprogrammi raames on viinud hajutatud ressursside ja kutseoskuste koondumiseni, edendades seeläbi jätkusuutlikumaid ja tasuvamaid teadusalgatusi.?

Janez Poto?nik – Euroopa teadusuuringute volinik

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
graafiline element