Banner Výzkum Důležité právní upozornění
   
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
Pozemní doprava
grafický prvek Home
grafický prvek Přehled
grafický prvek Pozemní doprava
grafický prvek Vodní doprava
grafický prvek Železni?ní doprava
grafický prvek Přeprava budoucnosti
grafický prvek Více informací
   
image image
grafický prvek Další tématické projekty

 

image

Přehled

Tři způsoby + ?tyři výzvy = nový přístup

Tři způsoby pozemní dopravy - silni?ní, železni?ní a vodní - jsou kriticky důležitým hnacím motorem pro evropskou zaměstnanost, prosperitu a globální export. Technický pokrok v dopravě bude nejen stimulací inova?ních procesů a nových poznatků, ale bude mít také pozitivní dopad na evropskou ekonomiku a spole?enskou integraci.

Způsoby dopravy však znamenají také obrovské výzvy pro životní prostředí, spole?nost a výzkum, a to zejména díky neúprosnému zvyšování požadavků na dopravu. Aby mohla těmto výzvám ?elit, vytý?ila si EU ?tyři následující cíle:

  • zvýšit konkurenceschopnost poskytovatelů a provozovatelů pozemní dopravy a správců infrastruktury;
  • zvýšit bezpe?nost a zabezpe?ení přepravních operací a služeb;
  • snížit dopad přepravy na životní prostředí v?etně emisí a hluku;
  • zvýšit mobilitu lidí a zboží prostřednictvím lepšího vyvážení a rozložení mezi všechny tři pozemní způsoby přepravy.

Tyto cíle vyžadují koordinovaný přístup ze strany všech ú?astníků jak výzkumu, tak i dopravy, kterého lze dosáhnout prostřednictvím nových technologických platforem pro každý druh přepravy. ERRAC – Evropská poradní rada pro železni?ní výzkum (European Rail Research Advisory Council) – řídí plánování výzkumu v železni?ních sítích EU a jejích jednotlivých státech již od prosince 2002. ERTRAC, Evropská poradní rada pro silni?ní dopravu (European Road Transport Research Advisory Council) dodala svůj strategický program v lednu 2005 a technologická platforma pro vodní dopravu zahájila svou ?innost v říjnu roku 2004.

Přepravní spole?nost

“Dobře fungující doprava zajišťující nezbytné zdroje a mobilitu je základní podmínkou udržitelnosti prosperity a blahobytu v Evropě.?

“V tomto vysoce regulovaném sektoru je nyní zcela zásadní otázkou efektivní sdílení poznatků a vytváření spole?ných zdrojů.?

“Výzkum dopravy vede ke vzniku nových produktů, postupů a služeb, při?emž se v rámci celosvětového přepravního trhu vytváří konkuren?ní převaha Evropy. Založení ERA - Evropského výzkumného prostoru (European Research Area) pod záštitou 6. rámcového programu vedlo k lepšímu sdružování rozptýlených zdrojů a kvalifikovaných pracovníků, a tím také k propagaci podstatnějších a prospěšnějších výzkumných iniciativ.?

Janez Poto?nik - Evropský komisař pro výzkum

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
grafický prvek