Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Socio-economisch onderzoek
Graphic element Home
Graphic element Tijden van verandering
Graphic element Thematische netwerken
Graphic element Resultaten delen
Graphic element Naar de toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Tijden van verandering

Europa in verandering

Europa maakt op dit ogenblik een periode van diepgaande veranderingen door. Met de uitbreiding van de EU, de globalisering en de structurele wijzigingen in het Europese sociale weefsel wordt de EU geconfronteerd met een reeks complexe vraagstukken, waaraan men niet zomaar kan voorbijgaan.

Europa verandert aan de basis: zijn demografie (vb. vergrijzing) en migratiestromen, zijn gezinsstructuren en sociale zekerheidssystemen. De globalisering zorgt bovendien voor nieuwe politieke en socio-economische omstandigheden. Terwijl markten alsmaar meer geïntegreerd en competitief worden, moet de EU haar ontwikkelingsmodel aanpassen, wil ze haar doel bereiken om "de meest competitieve en dynamische cognitieve economie te worden, in staat om duurzame economische groei te verwezenlijken met meer en betere arbeidsplaatsen en een grotere sociale cohesie".

Ook de uitbreiding vraagt om verdergaande analyses en actie. Aanzienlijke veranderingen in de politieke en socio-economische context worden en zullen moeten worden doorgevoerd in zowel de kandidaat-landen als de bestaande lidstaten. En dat zal niet altijd even gemakkelijk zijn. De uitbreiding verrijkt de culturele, economische, institutionele en sociale diversiteit in de EU. Die evolutie vergt de kunst om die rijkdom en diversiteit te vrijwaren, en om tegelijkertijd er mogelijk mee gepaard gaande conflicten te vermijden.

Het programma voor onderzoek en technologische ontwikkeling (RTD) van de Europese Unie maakt gebruik van de sociale en geesteswetenschappen om deze uitdagingen aan te gaan.

Sleutelactie:"de socio-economische kennisbasis verbeteren"

Gedurende de eerste twee jaar van het Vijfde Kaderprogramma (KP5) werden 113 projecten gefinancierd. De voorstellen legden zich voornamelijk toe op vier belangrijke onderzoeksdomeinen:
a) maatschappelijke tendensen en structurele veranderingen,
b) technologie, samenleving en tewerkstelling,
c) bestuur en burgerschap, en
d) nieuwe ontwikkelingsmodellen ter bevordering van groei en tewerkstelling.

Heel wat van die onderzoeksdomeinen hebben trouwens een aantal raakvlakken. Dit wordt geïllustreerd door twee instrumenten: de RTDprojecten en de "thematische netwerken". De bedoeling van de RTDprojecten is om onderzoek uit te voeren naar belangrijke EU-vraagstukken en om tot resultaten te komen die als input kunnen dienen voor beleidsmensen en andere belanghebbenden. De thematische netwerken brengen dan weer bestaande onderzoeksinspanningen van instituten uit verschillende Europese landen samen, om kruisbestuiving en kennisoverdracht over heel Europa mogelijk te maken. In deze brochure zullen we het kort hebben over ieder onderzoeksdomein en een aantal voorbeelden geven van geslaagde projecten.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Tijden van verandering