Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Socio-economisch onderzoek
Graphic element Home
Graphic element Tijden van verandering
Graphic element Thematische netwerken
Graphic element Resultaten delen
Graphic element Naar de toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Naar de toekomst

Zesde Kaderprogramma 2002-2006

Het lopende socio-economische onderzoek stemt hoopvol voor de toekomst.

Toekomstig onderzoek zal door twee pijlers worden gedragen. In de eerste plaats zal het streven naar meer begrip en naar een cognitieve samenleving in Europa, waarbij ook de productie, het gebruik en de overdracht van verschillende vormen van kennis aan bod zullen komen. Vervolgens zal het kijken naar de relaties tussen burgers, democratie en nieuwe bestuursvormen, de nieuwe grondrechten, de preventie van conflicten en de versterking van een dialoog met andere delen van de wereld.

Onderzoek in sociale en geesteswetenschappen zal deze twee ruime gebieden niet als afzonderlijke "werelden" benaderen, maar wil alle economische, sociale, institutionele en culturele aspecten ervan samenvoegen. Verschillende opties dienen zich aan – zoals geïntegreerde onderzoeksprojecten en netwerken van uitmuntendheid – om bij te dragen tot de verwezenlijking van een echte "Europese Onderzoeksruimte".

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Naar de toekomst