Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Socio-economisch onderzoek
Graphic element Home
Graphic element Tijden van verandering
Graphic element Thematische netwerken
Graphic element Resultaten delen
Graphic element Naar de toekomst
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Resultaten delen

Dialoogsessies

Dialoogsessies brengen onderzoekers, beleidsvormers, NGO’s en bezorgde burgers samen om onderzoeksresultaten uit te wisselen en te bespreken, en te kijken naar eventuele implicaties voor het beleid.

Deze pioniersessies hebben geleidelijk de "top-down"- benadering vervangen, waarbij deskundigen na overleg met de burgers informatie verspreidden. Bij de gesprekken worden mensen betrokken die over praktische kennis beschikken, nuttige feedback kunnen geven en de beleidsvorming kunnen beïnvloeden. Een aantal uiteenlopende onderwerpen kwam al aan bod, waaronder: de financiering van de tewerkstelling, gezin en welzijn, Europees burgerschap, migratie en sociale integratie van migranten, racisme en xenofobie.

Voorbeeld van een workshop

De workshop "Wereldhandel en globaliserende samenleving: uitdaging voor het bestuur, de economische ontwikkeling en duurzaamheid" (december 2000) werd georganiseerd om een wetenschappelijke bijdrage te leveren aan het internationale handelsbeleid en het debat over de verhouding tussen handel en sociale kwesties, zoals werknemersrechten, gezondheid en milieubescherming.
De bijeenkomsten handelden over manieren om economische groei te combineren met duurzaamheid en sociale aanvaardbaarheid, lieten problemen en perspectieven aan bod komen om de aansprakelijkheid van internationale instellingen te vergroten en onderzochten wat het effect kon zijn van de Europese plannen voor regionale ontwikkeling op de Europese strategie voor mondiale ontwikkeling.

Conferenties onder het EU-Voorzitterschap

De bedoeling van deze conferenties, die onder de bescherming van het Voorzitterschap van de EU vallen, is om onderzoeksresultaten te koppelen aan beleidsprioriteiten die van bijzonder belang zijn voor het Voorzitterschap in kwestie. Zo luidde de naam van de Portugese conferentie "De weg naar de cognitieve samenleving: innovatie en ontwikkeling van vaardigheden met sociale cohesie voor Europa". De Franse conferentie kreeg de benaming "Sociale en geesteswetenschappen in onderzoekend Europa, internationale ontmoetingen", terwijl de Zweedse conferentie het had over "Europa met een menselijk gelaat: naar een Europese openbare ruimte – een uitdaging voor de sociale en geesteswetenschappen" en de Belgische over "Eenheid en verscheidenheid: de bijdrage van de sociale en geesteswetenschappen tot de Europese Onderzoeksruimte".

Conferentie onder het Portugese EU-Voorzitterschap

De conferentie "Naar een cognitieve samenleving" (mei 2000) gaf het belang van innovatie en sociale cohesie weer voor het Portugese Voorzitterschap. Tijdens de conferentie werd gekeken naar socio-economische tendensen en strategieën ter promotie van de cognitieve samenleving, de ontwikkeling van vaardigheden en sociale cohesie. Door een interactie tot stand te brengen tussen academici en beleidsvormers bepaalde de conferentie mee de agenda voor toekomstig socio-economisch onderzoek. De verschillende sessies handelden over het opbouwen van nieuwe vaardigheden en bekwaamheden, institutionele innovatie en maatschappelijke structuur, en nieuwe arbeidspatronen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
Resultaten delen