BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Het onderzoek aan de frontlijn

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
"Mijn auto, mijn vrijheid..." zegt men dikwijls. Het lijdt geen twijfel dat de auto een belangrijke maatschappelijke functie vervult. Zo kan iedereen dankzij de auto aan zijn mobiliteitsbehoeften voldoen. Bovendien speelt de auto in economisch opzicht een belangrijke rol, met name voor de bevordering van groei, werkgelegenheid en concurrentievermogen. Vandaag de dag beschikken de meeste gezinnen in Europa over een eigen auto. Het is moeilijk voorstelbaar dat we wat dat betreft een stapje terug kunnen doen...
Maar de medaille heeft een keerzijde. Elk jaar sterven er in de Europese Unie meer dan 40 000 mensen door auto-ongelukken. Het milieu is sterk aangetast, vooral door de CO2-uitstoot die het broeikaseffect vergroot. De steden zijn verzadigd en verstikt doordat het verkeer blijft toenemen. De verkeersopstoppingen worden steeds talrijker. De wegen zitten bijna helemaal dicht.
Er is een kritiek punt bereikt. Het beleid is dringend aan verandering toe. Een radicale verandering, waarbij rekening wordt gehouden met het milieu en de bevordering van andere vervoerswijzen vanuit het oogpunt van intermodaliteit; een verandering die zorgt voor veilige infrastructuur en veiliger voertuigen en die aanmoedigt tot een ander rijgedrag.
Een eenvoudige oplossing bestaat niet. Op alle gebieden moeten geïntegreerde en gecoördineerde maatregelen worden genomen. In deze strijd voor "een uitweg uit de impasse" speelt het Europees onderzoek een fundamentele rol voor de burgers. Hier volgen enkele sprekende voorbeelden.
 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top