BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Het Europese antwoord

Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
Zorgen voor veilige wegen en veilige auto's. Rijden zonder te vervuilen. Het verkeer ontlasten door andere, meer ecologische of collectieve vervoerswijzen aan te moedigen. De problemen zijn zo groot dat ze niet uitsluitend op nationaal niveau kunnen worden aangepakt. Ze vragen om een Europees antwoord. Ze vereisen de inzet van energie, talent en creativiteit op een veel grotere schaal.
De onderzoeksprojecten die ontwikkeld zijn met de steun van de Europese Unie moeten oplossingen bieden voor enkele van de meest gevoelige knelpunten op het gebied van het wegverkeer. Zij laten duidelijk zien dat het niet gaat om "de techniek om de techniek", maar om wetenschappelijke en technische vooruitgang die de levensomstandigheden van miljoenen mensen kan verbeteren. En dat is een absolute prioriteit.

Wilt u hierover nog meer weten?

Europese Commissie
Directoraat-generaal Onderzoek
E-mail: Research DG contacts

Eenheld Communicatie:
Fax: +32-2-295 82 20
Wetstraat 200
1049 Bruxelles

Internet site: http://ec.europa.eu/research/


 
Terug Inhoudsopgave  
Terug Inhoudsopgave  
  Graphic element Zoekfunctie Top