BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Met kennis van zaken

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

In Griekenland vallen elk jaar 690 verkeersdoden per 1 miljoen inwoners, tegenover 120 in Zweden. Deze cijfers verschillen sterk van land tot land, met name door het gedrag van de bestuurders. Automobilisten kunnen zich op een verstandige, verantwoordelijke en hoffelijke manier gedragen ofwel agressiviteit aan de dag leggen en het gaspedaal alleen maar uit angst voor de politie loslaten. Anderen zijn pas bereid hun gewoonten te veranderen wanneer ze in hun portemonnee moeten tasten ...


Graphic elementDe acties

Men moet inzicht hebben in de achtergronden, motieven en mentaliteitsverschillen om met succes verkeersveiligheidsmaatregelen in te voeren, en om de gebruikers op een efficiënte manier te laten omschakelen naar andere vervoerswijzen. In verschillende Europese onderzoeken is dan ook nader ingegaan op de voorwaarden voor succes van mogelijke oplossingen, en op factoren die bepalend zijn voor de acceptatie daarvan.

Met kennis van zaken

Doelmatige criteria
Hoe kunnen de plaatselijke instanties de burgers aanmoedigen om hun auto te laten staan voor de fiets, om te voet te gaan of om het openbaar vervoer te nemen? Het DANTE-project heeft in elf grote steden in negen Europese landen de beste praktijken geanalyseerd en heeft een praktische gids voor besluitvormers gepubliceerd. In deze gids worden diverse strategieën beschreven om de mensen te overtuigen. Betere informatie over het beschikbare openbaar vervoer, nieuwe vormen van openbaar vervoer en carpooling zijn enkele voorbeelden van gemakkelijk
uitvoerbare maatregelen.

De prijs
Kan een betere verkeersdoorstroming worden bereikt door een aangepast tariferingsbeleid? Het Europees project EUROTOLL heeft verschillende opties bij de bestuurders getest om na te gaan in hoeverre zij met de voorgestelde oplossingen instemmen. Maatregelen die prijsverhogingen impliceren (en die dus afschrikken) worden verhoudingsgewijs goed ontvangen door het publiek, op voorwaarde dat ze eenvoudig zijn. Gedifferentieerde maatregelen worden in het algemeen goed aanvaard, zoals bijvoorbeeld het relateren van het toltarief aan de periode waarin men van de autoweg gebruikmaakt.

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top