BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Minder files

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Minder filesAls we onze manier van verplaatsen niet grondig veranderen, zullen de files ons in de loop van het volgend decennium verstikken. Laten we de feiten eens op een rijtje zetten.
Tussen 1980 en 1997 is het aantal personenauto's in de Europese Unie gestegen van 100 tot 170 miljoen, wat gepaard ging met een toename van het verkeer met 62% (berekend in passagiers - kilometers). En dit terwijl het aandeel van andere vervoerswijzen steeds kleiner is geworden: 6% voor de trein, 8% voor de autobus.
Voor vrachtwagens en andere bedrijfsvoertuigen zien we dezelfde tendens: in dezelfde periode is hun aantal van 10 miljoen tot 19 miljoen gestegen.
Omdat het verkeer voortdurend toeneemt (elk jaar met 2%) zijn opstoppingen dagelijkse kost geworden. Elke dag vormen deze files een soort van lang lint dat zich uitstrekt over niet minder dan 4000 km autoweg. In de steden (waar 80% van de Europese bevolking woont) is de situatie onhoudbaar geworden: stilstaand verkeer, aantasting van het milieu, bedreiging voor de gezondheid,...
Als de directe en indirecte kosten (ongevallen, vervuiling, enz.) van deze files in aanmerking worden genomen, dan loopt de rekening hoog op: 250 miljard euro, ofwel 4% van de totale economische productie van de Europese Unie.

 

Graphic elementDe acties

Op dit gebied vindt de Europese Unie het in de eerste plaats belangrijk om de intermodaliteit te bevorderen, zodat de verschillende vervoerswijzen voor reizigers en goederen elkaar aanvullen.
De Raad heeft op 14 februari 2000 een belangrijke resolutie voor de bevordering van de intermodaliteit aangenomen, waarin met name de nadruk wordt gelegd op de belangrijke rol van het Europese onderzoek om vernieuwende oplossingen voor te stellen.
De lopende projecten volgen verschillende wegen. In de eerste plaats dragen zij bij aan het gebruik van nieuwe communicatietechnologieën voor een on-line beheer van het verkeer, wat in het voordeel is van bestuurders, het bedrijfsleven en de besluitvormers. Op de tweede plaats moeten ze andere verplaatsingswijzen aanmoedigen, zoals het openbaar vervoer, de fiets of het wandelen. In verband met het goederentransport zijn de Europese onderzoeksprojecten gericht op een ruimer gebruik van het spoor om zo de wegen te ontlasten. Hierbij worden de zwakke schakels in het spoorvervoer, zoals bijvoorbeeld de overslagterminals, onder de loep genomen.

Verkeersdoorstroming in steden
Hoe kun je het verkeer in de stad makkelijker laten doorstromen? Hoe kan je de burgers ervan overtuigen hun privé-voertuig te laten staan en voorrang te geven aan het openbaar vervoer? De strategieën daarvoor zijn afhankelijk van de plaatselijke situatie en van de betrokken personen. Het PRIVILEGE-project, gecoördineerd door MVA Consultancy (Verenigd Koninkrijk), heeft een pakket van mogelijke maatregelen omschreven. Het nieuwe ervan ligt in het feit dat ze zijn afgestemd op de specifieke behoeften van de verschillende categorieën gebruikers.

Minder files

Over het water
In sommige gevallen blijkt het stadsverkeer sneller te gaan via de waterwegen. Dat heeft het Europees onderzoeksproject CATRIV aangetoond. Dit project werd in drie grote Europese steden ontwikkeld: Venetië, Amsterdam en Lissabon. Uit dit onderzoek bleek dat boten en moderne aanlegsteigers langs rivieren en kanalen een doelmatig alternatief kunnen bieden voor het klassieke reizen over land.

Actuele informatie
Het verkeersinformatiekanaal (Traffic Message Channel (TMC)) geeft elke bestuurder, waar hij ook is en op ieder moment, de mogelijkheid om de meest nauwkeurige informatie (in zijn taal) over de verkeerssituatie te krijgen: files, werkzaamheden, ongelukken,... Deze nieuwe techniek is toegankelijk via de FM-frequentie van de autoradio.

Minder files

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top