BELANGRIJKE JURIDISCHE KENNISGEVING - Op de informatie op deze site is een verklaring van afwijzing van aansprakelijkheid en een verklaring inzake het auteursrecht van toepassing.
 
European Flag    Europa Graphic element De Europese Commissie Graphic element OnderzoekGraphic elementWhat is Europe doing?
Wat doet Europa?

Veiligheid als doelstelling

Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder

Graphic elementDe feiten

Veiligheid als doelstellingDe auto is veruit het gevaarlijkste vervoermiddel. Terwijl het treinverkeer elk jaar het leven kost aan minder dan 1000 mensen, vallen er jaarlijks (cijfers van 1996) 42.000 doden en 1,7 miljoen gewonden op de Europese wegen. Dat is erg veel. Alsof er elk jaar een stad van gemiddelde omvang van de kaart zou worden geveegd...
Deze cijfers zijn huiveringwekkend. En toch zijn er positieve tekenen. Ondanks de voortdurende toename van het verkeer, kan er toch een daling - die zeker nog veel te klein is - worden geconstateerd van het aantal slachtoffers in de Europese Unie. Tussen 1991 en 1997 is het aantal doden op het Europese wegennet met 22% gedaald en het aantal gewonden met 9%.
De statistieken lopen van land tot land sterk uiteen. Per 1 miljoen inwoners zijn er vier keer zoveel dodelijke ongevallen in Portugal als in het Verenigd Koninkrijk. Deze verschillen laten zien dat verschillen in beleid een duidelijk effect hebben op de verkeersveiligheid. Noodlot speelt hierbij geen rol.
Er kan nog meer vooruitgang worden geboekt. Volgens schattingen zou bijvoorbeeld een verlaging van de gemiddelde snelheid met 5% het jaarlijks aantal verkeersdoden op de Europese wegen met 11.000 verminderen. Hetzelfde geldt voor het systematisch dragen van veiligheidsgordels voorin en achterin: dat kan meer dan 8.000 levens per jaar redden.

 

Graphic elementDe acties

Veiligheid als doelstellingDe intensieve Europese onderzoeksactiviteiten inzake verkeersveiligheid hebben drie hoofddoelstellingen. De eerste, de actieve veiligheid, betreft het voorkomen van ongelukken. In de eerste plaats wordt verstandig en aangepast rijgedrag aangemoedigd. In het kader van sommige projecten zijn bijvoorbeeld technische systemen ontwikkeld om de snelheid te begrenzen of om op een efficiënte manier alcohol- en drugsgebruik op te sporen. Andere projecten hadden als doel hoogtechnologische middelen ten behoeve van de politie te ontwikkelen waarmee overtredingen beter kunnen worden vastgesteld.
Een tweede groep van Europese onderzoeken is gewijd aan het verminderen van de ernst van de ongelukken, door versterking van de veiligheidsvoorzieningen in het voertuig, verbetering van de kwaliteit van de wegen en ontwikkeling van een geïntegreerd beheer van veiligheidssystemen in een stedelijke omgeving.
Om een aangepast beleid uit te werken, moeten besluitvormers de beschikking hebben over nauwkeurige gegevens die tussen de landen onderling goed vergelijkbaar zijn. Het opstellen van dergelijke statistieken is een derde taak voor het Europese onderzoek.

Veiligheid als doelstelling

Het gevaar van medicijnen
Steeds meer automobilisten rijden onder invloed van medicijnen of drugs. Dat is een steeds belangrijker oorzaak van ongevallen. Hoe kan de politie de overtreders op een betrouwbare manier opsporen? Een urinetest is het efficiëntste maar niet het gemakkelijkste middel om toe te passen. Het ROSITA-project, gecoördineerd door de Universiteit van Gent (België), verenigt partners uit acht Europese landen en heeft als doel opsporingsmiddelen te definiëren die gemakkelijker kunnen worden toegepast.

Antropomorfe testpoppen
Frontale botsingen zijn veruit de gevaarlijkste. Om de schade te beperken proberen constructeurs op verschillende punten de veiligheid te verbeteren, zoals bijvoorbeeld door het plaatsen van airbags. Om heel precies te weten welke maatregelen genomen moeten worden, maakt men gebruik van reële simulaties met testpoppen. Het Europese onderzoeksproject ADRIA, gecoördineerd door het Nederlandse TNO-instituut, legt zich toe op de ontwikkeling van een nieuwe generatie antropomorfe testpoppen, waarmee optimale resultaten kunnen worden bereikt.

Veiligere wegwerkzaamheden
De signalisering en beveiliging van wegwerkzaamheden en van de werkers zelf laten dikwijls te wensen over. Hierdoor ontstaan vaak situaties waarin plotseling moet worden geremd, wat tot ongelukken kan leiden. Het ARROWS-project, dat wordt geleid vanuit Athene, wil op Europees niveau een reeks maatregelen omschrijven die wegwerkzaamheden veiliger moeten maken. Het doel ervan is het leven van bestuurders en van wegwerkers te beschermen.

Veiligheid als doelstelling

 
Terug Inhoudsopgave Verder
Terug Inhoudsopgave Verder
  Graphic element Zoekfunctie Top