OIKEUDELLINEN HUOMAUTUS - Tällä sivustolla oleviin tietoihin liittyy vastuuvapauslauseke sekä tekijänoikeutta koskeva huomautus.
 
European Flag    Europa Graphic elementEuroopan komissioGraphic elementTutkimus Graphic elementWhat is Europe doing?
What is Europe doing? image

Tutkijoiden saavutuksia

Takaisin sisällysluettelo Eteenpäin
Takaisin sisällysluettelo Eteenpäin
Auto antaa vapauden liikkua, sanotaan. Auto merkitsee ilman muuta yhteiskunnallemme paljon. Autoilla voivat liikkua kaikki tarpeen mukaan. Autoistuminen vaikuttaa myös kasvuun ja talouteen ja koko talouselämän kilpailukykyyn. Melkein kaikilla perheillä Euroopassa on nykyään auto. On vaikea kuvitella, että kehityskulkua voitaisiin kääntää.
Mitalilla on kuitenkin toinenkin puoli. Euroopan unionissa kuolee maanteillä vuosittain yli 40000 ihmistä. Haitallisia ympäristövaikutuksia on monenlaisia, erityisesti hiilidioksidipäästöt, jotka voimistavat kasvihuoneilmiötä. Liikenteen lisääntyessä kaupungit tukehtuvat, ruuhkat lisääntyvät, ja myös maantiet alkavat ruuhkautua.
Kriittinen piste on saavutettu. Suhtautumista on muutettava radikaalisti: ympäristökysymykset on otettava huomioon, muita liikennemuotoja ja erityisesti niiden yhdistämistä on edistettävä, teistä ja ajoneuvoista on tehtävä turvallisempia, ja kuljettajia on rohkaistava muuttamaan käyttäytymistään.
Ei ole olemassa yhtä ainoaa oikeaa ratkaisua. On toimittava kaikilla tasoilla johdonmukaisesti, ja toimet on sovitettava yhteen. Tieliikenteen ongelmien ratkaisemisessa EU:n tutkimuksella on tärkeä, ihmisten etuja palveleva tehtävä. Seuraavassa muutamia kuvaavia esimerkkejä.
 
Takaisin sisällysluettelo Eteenpäin
Takaisin sisällysluettelo Eteenpäin
  Graphic element Haku Top