Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Vrouwen en wetenschappen
image Home
image Context
image Carrière
image

Verandering

image Goede praktijken
image Wilt u hierover nog meer weten
   
image image
image Andere thematische projecten

 

image

Wilt u hierover nog meer weten

Netwerken

De Amerikanen waren de eersten om zich te organiseren en lanceerden in 1971 de Association of Women in Science (AWIS) die tien jaar later aan de basis lag van een decreet van het Congres ter bevordering van de gelijkheid van kansen op het gebied van de wetenschappen en de technologieën. Europa sloot hierbij aan vanaf de jaren 80, namelijk met de oprichting van het Britse netwerk AwiSE (Association of Women in Science and Engineering). De vrouwelijke wetenschappers zijn vandaag de dag verenigd in de schoot van diverse nationale of internationale netwerken die zich bezighouden met algemene problemen van gelijkheid van kansen of met meer specifieke onderzoeksvragen. Hun denkwerk gaat gepaard met acties in de praktijk (met name lobbyen) en centraliseert kostbare informatie, bijvoorbeeld inzake loopbaan en hulpmiddelen voor het onderzoek. Een Network Guide, die 70 netwerken voorstelt, is toegankelijk op de CORDIS website onder "Vrouwen en Wetenschappen":
http://cordis.europa.eu/rtd2002/science-society/women.htm


Te lezen

Wetenschappelijk beleid in de Europese Unie:
uitmuntendheid bevorderen door gelijkheid.

Dit rapport, geschreven door een groep wetenschappers van het netwerk ETAN (European Technology Assessment Network) maakt een beschrijving op van de manier waarop het Europese onderzoek rekening houdt met de dimensie van het geslacht en analyseert de huidige plaats van de vrouwen in dit domein. Door statistieken, getuigenissen, (goede en minder goede) praktijken te vergelijken, neemt dit werk de acteurs op alle niveaus onder de loep (industriëlen, beslissers, wetenschappers, politici) en stelt het verschillende zeer concrete pistes voor om een gelijkheid tot stand te brengen tussen mannen en vrouwen op het gebied van het onderzoek en - nog ruimer - van de wetenschappen en de technologie.
Dit document is beschikbaar in het Engels, Frans en Italiaans op de volgende website:
http://cordis.europa.eu/improving/women/documents.htm

Top

Wilt u hierover nog meer weten

Nicole Dewandre
Fax : +32-2-299 37 46
improving@ec.europa.eu
http://cordis.europa.eu/improving/women/home.htm

Europese Commissie
Directoraat-generaal Onderzoek
Research DG contacts
http://ec.europa.eu/research/
Eenheid Informatie en communicatie
Fax: +32 2 295 82 20
Rue de la Loi, 200 / Wetstraat, 200
B-1049 Bruxelles / Brussel

Top
 
  image 2 3 4 5