Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Vrouwen en wetenschappen
image Home
image Context
image Carrière
image

Verandering

image Goede praktijken
image Wilt u hierover nog meer weten
   
image image
image Andere thematische projecten

 

image

Goede praktijken

Het evenwicht herstellen

Hoe de man-vrouwverhouding in de wetenschappelijke wereld herstellen? In Duitsland heeft de Hermann von Helmholtz Vereniging van Duitse Onderzoekscentra in 1999 honderd posten opengesteld die eerst en vooral voorbehouden werden voor vrouwen. In Zweden werden in 1995 eenendertig functies als universiteitsprofessor speciaal voor vrouwen gecreëerd (mannen konden slechts toegang krijgen in geval van gebrek aan hoogwaardige kandidaten). In Nederland stelt het programma ASPASIA assistentes in staat te solliciteren naar onderzoeksfondsen als geassocieerd professor. Het Deense programma FREJA (Female Researchers in Joint Action) verleent steun aan hoogopgeleide onderzoeksters die zich verder willen blijven inzetten voor deze loopbaan. Deze vormen van beleid om het evenwicht te herstellen, worden uitgevoerd zonder enige demagogie en doen evenmin afbreuk aan de kwaliteit van het onderzoek. Iedere keer worden alle criteria voor wetenschappelijke vereisten nauwgezet nageleefd.

Beurzen, anders

Hoe vooruitgang boeken in de wetenschap zonder verder onderzoek uit te voeren? Hoe verder werken zonder middelen? We moeten vaststellen dat de beurzen - nationale en internationale - voor het overgrote deel worden aangevraagd door mannen. Zij zijn bijvoorbeeld twee tot vijf maal talrijker dan de vrouwen wat betreft het solliciteren naar de verschillende hulpmiddelen die worden aangeboden door het beroemde Britse fonds Wellcome Trust. Bepaalde steun is trouwens zodanig opgevat dat uiteindelijk enkel vrijgezellen zonder kinderen in aanmerking komen.

Waarom zou het wetenschappelijk onderzoek de helft van haar potentieel links laten liggen terwijl de Europese demografische evolutie tegen 2020 een tekort aan "grijze materie" doet vrezen? Wanneer de programma's de onderzoeksters stimuleren en aanmoedigen om te solliciteren, komt er een positieve respons. Daarom besloot de Europese Commissie vanaf 1999 een sensibiliseringscampagne te lanceren om de "vermenging" binnen de "Marie Curie"-beurzen weer in evenwicht te brengen. Na een eerste oproep voor kandidaturen leidde de actie onmiddellijk tot een vrouwelijk slaagpercentage gelijk aan 92% van dat van de mannen.

Andere met succes bekroonde vormen van hulp houden rekening met de specifieke behoeften van de vrouwen. 82% van de onderzoekers die solliciteerden voor een Dorothy Hodgkin-beurs (Groot-Brittannië) tussen 1995 en 1998 waren vrouwen. 45 beurzen op 48 werden hen toegekend. Dit voorbeeldprogramma - een van de weinige die rekening houden met een tweevoudige ontplooiing op persoonlijk en professioneel vlak - biedt gedurende vier jaar een salaris aan, een jaarlijks budget voor onderzoek, de mogelijkheid om voltijds of deeltijds te werken en financiële mogelijkheden voor "familiale onkosten" (kinderopvang tijdens een conferentie in het buitenland bijvoorbeeld).

Top
 
  image 2 3 4 5
Vrouwen en wetenschappen