Kontaktperson  |  Sökning på EUROPA   
Återanvändning av fordon
image Home
image

Översikt

image Direktiv
image Forskning rörande återvinning
image Arbetsgrupper
image Restbehandling
image Framtida åtgärder
image Mer information
   
image image
image Andra tematiska projekt

 

image

Direktiv

EU:s målsättningar

2005 - alla bilar
2005 - nya bilar
2015 - alla bilar
2005 - alla bilar
2005 - nya bilar
2015 - alla bilar
image  Avfallsutrymme
image  Återanvändning/återvinning

ELV-direktivet lades först fram av den Europeiska kommissionen 1997. Enligt direktivet är det till fullo biltillverkarnas ansvar att ta tillbaka och skrota bilarna i framtiden. EU-direktivet kräver att 85% av fordonet, mätt i vikt, ska kunna återvinnas och återanvändas innan slutet av år 2005 (den nuvarande siffran för återvinning ligger på 75%, vilket syftar till metallerna). Målen för återanvändning och återvinning kommer att stiga till 95% respektive 85% innan 2015, vilket innebär att mängden dumpat avfall beräknas minska från 25% till mindre än 5%.

Kommissionen driver därför just nu ett flertal projekt, avsedda att utveckla och välja den bästa lösningen för hur man kan öka återanvändningen av bilar. Eftersom det tar tid att komma fram till rätt lösningar innan dessa kan utvärderas och genomföras, rör det sig om relativt långsiktiga projekt.

European Thematic Network

Redan innan ELV-direktivet godtogs, bildades The European Thematic Network (ETN). Detta "ekologiskt effektiva nätverket för fordon som ska skrotas och där tonvikten ligger på plaståtervinning" grundades 1998, finansierat av den Europeiska kommissionens program för industri- och materialteknologi. Målsättningen var att fungera som ett forum (med tre arbetsgrupper) och att tillhandahålla information om de många återanvändningsalternativ som finns i Europa för kasserade bilar.


Top

  image 2 3 4 5 6 7
Plastanvändningen i bilar ökar.

Plastanvändningen i bilar ökar.

Källa: FIAT