Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Voertuigen recycleren
image Home
image Overzicht
image Richtlijn
image Onderzoek naar recycling
image Werkgroepen
image Afvalverwerking
image Toekomstige actie
image Wilt u hierover nog meer weten
   
image image
image Andere thematische projecten

 

image

Richtlijn

EU doelstellingen

2005 - alle wagens
2005 - nieuwe wagens
2015 - alle wagens
2005 - alle wagens
2005 - nieuwe wagens
2015 - alle wagens
image  Stortafval
image  Hergebruik/recycling

De Europese Commissie heeft de ELV richtlijn voor het eerst voorgesteld in 1997. Het legt resoluut de verantwoordelijkheid om voertuigen in de toekomst terug te nemen en te slopen bij de voertuigfabrikanten. De EU richtlijn vereist dat 85% van een voertuig, uitgedrukt in gewicht, moet kunnen worden teruggewonnen en hergebruikt tegen het einde van 2005 (het huidige cijfer voor recycling bedraagt ongeveer 75%, hetgeen overeenkomt met de metalen inhoud). De doelstellingen voor terugwinning en hergebruik/recycling stijgen tot respectievelijk 95% en 85% tegen 2015, hetgeen betekent dat de hoeveelheid afval die op een stortplaats belandt, zou afnemen van het huidige cijfer van om en bij 25% tot minder dan 5%.

Daarom lopen er nu bij de EC een aantal projecten om de beste oplossing te ontwikkelen en te selecteren en om zo de hoeveelheid uitgevoerde recycling bij wagens te helpen toenemen. Deze projecten lopen over middellange tot lange termijn, aangezien het tijd kost om met antwoorden voor de dag te komen en ze daarna te valideren en daadwerkelijk te implementeren.

Europees Thematisch Netwerk

In afwachting van de ELV richtlijn werd er een Europees Thematisch Netwerk (ETN) opgestart. Het 'Ecologisch verantwoord netwerk van afgedankte voertuigen met speciale aandacht voor plastic' werd opgericht in 1998 met fondsen van het EC Technologieprogramma voor Industrie en Materialen. Het doel ervan was op te treden als een forum (met drie werkgroepen) en als een informatiedienst voor de verscheidene opties die er over heel Europa bestaan voor de terugwinning van plastics van afgedankte voertuigen.


Top

  image 2 3 4 5 6 7
Het gebruik van plastics in wagens neemt toe.

Het gebruik van plastics in wagens neemt toe.

Bron: FIAT