Yhteystiedot  |  EUROPA-haku   
Ajoneuvojen kierrätys
image Home
image Yleiskatsaus
image Direktiivi
image Kierrätystutkimus
image Työryhmät
image Jäämien käsittely
image Tulevat toimet
image Lisätietoja
   
image image
image Muita teemahankkeita

 

image

Direktiivi

EU-tavoitteet

2005 - kaikki autot
2005 - uudet autot
2015 - kaikki autot
2005 - kaikki autot
2005 - uudet autot
2015 - kaikki autot
image   Kaatopaikalle

image  Uudelleenkäyttöön / kierrätykseen

Euroopan komissio ehdotti romuajoneuvodirektiiviä ensimmäisen kerran vuonna 1997. Sen mukaan tulevaisuudessa vastuu autojen takaisin ottamisesta ja romuttamisesta on tiukasti ajoneuvojen
valmistajilla. EU-direktiivissä edellytetään, että 85 prosenttia ajoneuvosta painon mukaan laskettuna on oltava hyödyntämis- ja uudelleenkäyttökelpoista vuoden 2005 loppuun mennessä (nykyään kierrätettävää materiaalia eli metallia on noin 75 prosenttia). Vuoteen 2015 mennessä hyödyntämis- ja uudelleenkäyttötavoite nousee 95 prosenttiin ja kierrätystavoite 85 prosenttiin, mikä tarkoittaa sitä, että kaatopaikalle vietävän jätteen määrä vähenisi nykyisestä noin 25 prosentista alle viiteen prosenttiin.

Euroopan komissiolla on tämän vuoksi meneillään useita hankkeita, joilla pyritään kehittämään ja valitsemaan paras ratkaisu autojen kierrätyksen määrän lisäämiseksi. Nämä hankkeet ovat kestoltaan keskipitkiä tai pitkiä, koska vastausten löytäminen vie aikaa ja ne on vielä saatettava voimaan ja pantava täytäntöön.

Euroopan temaattinen verkko

Romuajoneuvodirektiiviä odoteltaessa perustettiin Euroopan temaattinen verkko. "Romuajoneuvojen ekologisesti edullinen muoviin painottuva verkko" perustettiin vuonna 1998. Rahoitus saatiin Euroopan komission tuotanto- ja materiaalitekniikkaa koskevasta ohjelmasta. Verkon tarkoituksena oli toimia
keskustelufoorumina (kolmen työryhmän voimin) ja antaa tietoja erilaisista romuajoneuvojen muovin hyödyntämistä koskevista vaihtoehdoista Euroopassa.


Top


  image 2 3 4 5 6 7
Muovin käytto autoissa lisääntyy.

Muovin käytto
autoissa lisääntyy.

Lähde: FIAT