Επικοινωνία   |   Αναζήτηση στον EUROPA  
Ανακύκλωση οχημάτων
image Home
image Ανασκόπηση
image Οδηγία
image Έρευνα για την ανακύκλωση
image Ομάδες εργασίας
image Kατεργασία υπολειμμάτων
image Δράση στο μέλλον
image Περισσότερες πληροφορίες
   
image image
image Άλλα προγράμματα

 

image

Οδηγία

Στόχοι EE

2005 - όλα τα αυτοκίνητα
2005 - νέα αυτοκίνητα
2015 - όλα τα αυτοκίνητα
2005 - όλα τα αυτοκίνητα
2005 - νέα αυτοκίνητα
2015 - όλα τα αυτοκίνητα
image  Χωματερές
image  Επαναχρησιμο-ποίηση/ανακύ-κλωση

Η οδηγία αυτή προτάθηκε αρχικά από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 1997. Οι ευθύνες που προκύπτουν σχετικά με την απόσυρση και διάθεση των αυτοκινήτων στο μέλλον βαραίνουν σταθερά τους κατασκευαστές. Οι απαιτήσεις της οδηγίας της ΕΕ ορίζουν ότι το 85% ενός οχήματος, μετρούμενο κατά βάρος, πρέπει να μπορεί να ανακτηθεί και να επαναχρησιμοποιηθεί έως το τέλος του 2005 (το σημερινό ποσοστό ανακυκλώσιμων υλικών είναι περίπου 75% και αφορά τα μεταλλικά μέρη). Οι στόχοι αναφορικά με την ανάκτηση και επαναχρησιμοποίηση/ανακύκλωση φτάνουν στο 95% και 85% αντίστοιχα έως το 2015, γεγονός που σημαίνει ότι οι ποσότητες αποβλήτων που διατίθενται σε χωματερές θα περιοριστούν από το σημερινό ποσοστό που φτάνει το 25% σε λιγότερο από 5%.

Για το λόγο αυτό βρίσκεται σε εξέλιξη μια σειρά από έργα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, έτσι ώστε να επιλεχθεί η καλύτερη λύση προκειμένου να αυξηθεί το όριο ανακύκλωσης των αυτοκινήτων. Τα έργα αυτά είναι μεσοπρόθεσμα ή μακροπρόθεσμα, καθώς απαιτείται χρόνος προκειμένου να βρεθούν οι σωστές λύσεις και, στη συνέχεια, να επικυρωθούν πριν τεθούν σε πρακτική εφαρμογή.

Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο

Εν αναμονή της οδηγίας ELV, συστήθηκε ένα Ευρωπαϊκό Θεματικό Δίκτυο (ΕTN).
Το ΤΟικολογικού ροσανατολισμού δίκτυο οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους με έμφαση στο πλαστικόΥ ιδρύθηκε το 1998 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα Τεχνολογίες Βιομηχανίας και Υλικών της Ευρωπαϊκής Kοινότητας.
Στοχεύει να λειτουργήσει ως φόρουμ (με τρεις ομάδες εργασίας) και ως υπηρεσία ενημέρωσης σχετικά με τις διάφορες δυνατότητες ανάκτησης, σε ολόκληρη την Ευρώπη, για τα πλαστικά των οχημάτων στο τέλος του κύκλου ζωής τους.


Top

  image 2 3 4 5 6 7
Αυξάνεται η χρήση πλαστικών στα αυτοκίνητα.

Αυξάνεται η χρήση πλαστικών
στα αυτοκίνητα.

Πηγή: FIAT