Kontakt  |  Søgning på EUROPA   
Genvinding af køretøjer
image Home
image Resumé
image Direktiv
image Forskning i genbrug
image Arbejdsgrupper
image Behandling af restaffald
image Fremtidig indsats
image Yderligere oplysninger
   
image image
image Andre tematiske projekter

 

image

Direktiv

EU's mål

2005 - alle biler
2005 - nye biler
2015 - alle biler
2005 - alle biler
2005 - nye biler
2015 - alle biler
image  Affaldsdepot
image  Genbrug/genindvinding

Europa-Kommissionen udarbejdede i 1997 det første forslag til "bilskrotdirektivet", som fuldt og helt placerer ansvaret for tilbagetagning og skrotning af biler i fremtiden hos bilfabrikanterne. Ifølge EU-direktivet kræves, at 85% af et køretøjs vægt skal kunne genvindes og genbruges inden udgangen af 2005 (det nuværende tal er 75%, som omfatter metaldelene). Målene for nyttiggørelse og genbrug/genvinding stiger til henholdsvis 95% og 85% inden 2015, og det betyder, at den mængde affald, der ender i deponier, falder fra de nuværende ca. 25% til under 5%.

EU har derfor nu adskillige projekter i gang vedrørende udvikling og udvælgelse af de bedste løsninger, der kan bidrage til at fremme genvinding af gamle biler. Der er tale om mellem- til langsigtede projekter, fordi det tager tid at finde løsningerne, inden de kan bekræftes og føres ud i livet.

Europæiske tematiske net

Forud for vedtagelsen af bilskrotdirektivet blev der i 1998 oprettet et europæisk tematisk net under betegnelsen "Eco-efficient network of end-of-life vehicles with emphasis on plastics" og med støtte fra EU's program for industri- og materialeteknologier. Formålet var at danne et forum (med tre arbejdsgrupper) og et center for information om de forskellige muligheder, der findes i Europa for nyttiggørelse af plastmaterialerne i udrangerede køretøjer.


Top

  image 2 3 4 5 6 7

Brugen af plastmaterialer i biler er stigende.

Brugen af plastmaterialer
i biler er stigende.

Kilde: FIAT