Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Nanoteknologi
Graphic element Home
Graphic element Bakgrund
Graphic element Ny teknik
Graphic element Prioriteringar
Graphic element Tillämpningsområden
Graphic element Nano-revolution
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Bakgrund

Liten är vacker

Prefixet nano anger mycket små enheter. Faktum är att det handlar om så små enheter att nanostrukturer måste förstoras upp över 10 miljoner gånger för att det ska bli möjligt att urskilja dess detaljer med blotta ögat. Inom nanoteknologin arbetas nya material och metoder fram med hjälp av modifieringar på atomoch molekylnivå. Nanoteknologi handlar alltså inte bara om studiet av det som är mycket smått, utan även den rent praktiska tillämpningen av kunskaperna.
Det finns två sätt att närma sig nanoteknologi : tillverkning av molekyler och ultra-miniatyrisering. Molekylärtillverkning innebär manipulering av individuella atomer, dvs en nedifrån-och-uppmetod, medan ultra-miniatyrisering resulterar i allt mindre delar, dvs en uppifrån-och-ned-metod.

Nanovetenskap:

Det finns tre huvudsakliga områden inom nanovetenskap:

Nanoelektronik
Nanoelektroniken är en fortsättning av utvecklingen inom mikroelektronik, särskilt vad gäller datorer, men här handlar det om betydligt mindre skalenheter.

Nanobioteknologi

Inom nanobioteknologin kombinerar man nanoteknologi och biologi för att manipulera levande organismer, samt framställa material på molekylnivå med biologin som utgångspunkt.

Nanomaterial

Ett av målen inom området är att så exakt som möjligt kontrollera olika ämnens och partiklars morfologi för att på nanometernivå framställa olika material. Inom alla dessa områden används nanoskaliga mikroskop för att mäta och modifiera extremt små strukturer.

Nya världar innebär nya möjligheter

Förändringar av molekylers egenskaper i ett ämne på nanonivå kan medföra storskaliga fysiska och kemiska förbättringar. Än så länge har man inte full förståelse för hur detta fungerar i detalj. Nästa utmaning blir att anpassa nanotillverkningsmetoderna till massproduktion i industrin. Det är idag ytterst viktigt att vidta forskningsåtgärder för att kunna utnyttja nanoteknologins möjligheter maximalt.

Dagens forskningsprojekt

Inom Europeiska kommissionens femte ramprogram för forskning och teknologisk utveckling (RTD – Research and Technological Development), har följande program erhållit störst finansiering för forskning inom nanoteknologi:

  • Förbättring av livskvalitén;
  • Informationssamhällets teknologier (IST);
  • Konkurrenskraftig och varaktig tillväxt; samt
  • Nätverk för forskning och utbildning.
Två projekt från vart och ett av dessa program nämns här för att illustrera bredden på senare nanoteknologisk forskning inom EU.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Elektronmikroskopisk bild av fokuserade jonstrålar (FIB).
Elektronmikroskopisk bild av fokuserade jonstrålar (FIB).