Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Nanotechnologie
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Nieuwe vaardigheden
Graphic element Prioriteiten
Graphic element Toepassingsgebieden
Graphic element Nanorevolutie
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Achtergrond

Klein maar fijn

De prefix nano duidt op extreme kleinheid. Zo klein, inderdaad, dat een structuur van nanoformaat meer dan tien miljoen keer moet worden vergroot voor we de kleinste details gemakkelijk met het blote oog kunnen waarnemen. Nanotechnologie verwijst naar technologieën waarbij stoffen op atomische en moleculaire schaal worden bewerkt, om nieuwe materialen en processen te verkrijgen. Het gaat niet alleen om de studie van het bijzonder kleine, maar ook de praktische toepassingen van de verworven kennis.
Er zijn twee toegangspistes naar de nanowereld: zo omvat moleculaire productie de bewerking van individuele atomen (van klein naar groter), terwijl ultraminiaturisatie in alsmaar kleiner wordende elementen resulteert (van groter naar klein).

De nanowereld:

Drie grote domeinen kunnen kunnen worden onderscheiden:

Nano-elektronica
Verdere ontwikkeling in de microelektronica, in het bijzonder voor computers, maar op aanzienlijk kleinere schaal.

Nanobiotechnologie
Combinatie van engineering op nanoschaal en biologie, om levende systemen te bewerken of om biologisch ingegeven stoffen op moleculaire schaal te ontwikkelen.

Nanomaterialen

Zorgvuldige morfologische controle op nanoniveau van stoffen of deeltjes, om nanostructuurmaterialen te produceren. Voor al deze overlappende domeinen worden instrumenten gebruikt om ultrakleine structuren te meten en te bewerken, namelijk de nanoschaal-resolutiemicroscopen.

Een nieuwe wereld, nieuwe mogelijkheden

Veranderingen in de moleculaire eigenschappen van een stof op nanoschaal kunnen de fysische en chemische eigenschappen van die stof op grote schaal sterk verbeteren. We begrijpen nog niet alle details van een dergelijk proces. In de eerste plaats dienen we de nano-productiemethoden af te stemmen op de industriële massaproductieprocessen – fundamenteel onderzoek is cruciaal voor een beter begrip van het volledige potentieel van nanotechnologie.

Volop aan het werk

In het kader van het lopende Vijfde Kaderprogramma voor Onderzoek en Technologische Ontwikkeling (OTO) van de Europese Commissie werden in het bijzonder de volgende programma's rond nanotechnologie gefinancierd:

  • Verbetering van de levenskwaliteit;
  • Technologieën betreffende de informatiesamenleving;
  • Concurrerende en duurzame groei; en
  • Netwerksystemen van Onderzoekstraining.
Ter illustratie van de omvang en draagwijdte van het onderzoek rond nanotechnologie in de EU worden in dit document van elk van deze programma’s twee projecten toegelicht.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Gefocusseerde ionenbundelkolom.
Gefocusseerde ionenbundelkolom.