Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Nanoteknologia
Graphic element Home
Graphic element Taustaa
Graphic element Uusia taitoja
Graphic element Painopistealueet
Graphic element Soveltamisalat
Graphic element Nanoteknologinen vallankumous
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Taustaa

Pieni on kaunista

Nano-etuliite tarkoittaa äärimmäisen pientä. Niin pientä, että nanotason rakenne täytyy suurentaa yli 10 miljoonakertaiseksi, ennen kuin sen yksityiskohtia voi hahmottaa paljaalla silmällä. Nanoteknologialla tarkoitetaan tekniikoita, joissa ainetta muokataan atomi- ja molekyylitasolla uusien materiaalien ja prosessien luomiseksi. Termi ei tarkoita vain äärimmäisen pienen tutkimista, vaan myös tutkimuksesta saadun tiedon käytäntöön soveltamista.
Nanomaailmaan on kaksi tietä: molekyylituotannossa manipuloidaan yksittäisiä atomeita (työstetään alhaalta ylöspäin), äärimmäisessä pienentämisessä puolestaan tuotetaan yhä pienempiä laitteita (rakennetaan ylhäältä alaspäin).

Nanomaailma:

Nanomaailmassa voidaan erottaa pääasiallisesti kolme osa-aluetta:

Nanoelektroniikka
Jatketaan erityisesti tietokoneissa käytetyn mikroelektroniikan kehittämistä huomattavasti entistä pienemmässä kokoluokassa.

Nanobiotekniikka
Nanobiotekniikassa yhdistetään nanomittakaavan teknologiaa biologisiin rakenteisiin joko elävien järjestelmien manipuloimiseksi tai biologisvaikutteisten materiaalien rakentamiseksi molekyylitasolla.

Nanomateriaalit

Nanomateriaalit ovat aineita ja hiukkasia, joita tuotetaan säätelemällä tarkasti nanotason rakenteita. Näillä kaikilla, osittain päällekkäisillä aloilla käytetään äärimmäisen pienten rakenteiden mittaamisessa ja manipuloimisessa työkaluina nanokokoluokan resoluutiomikroskooppeja.

Uudet maailmat avaavat uusia mahdollisuuksia

Nanokokoluokan muutokset materiaalin molekyylirakenteessa voivat parantaa huomattavasti materiaalin suuremmassa kokoluokassa havaittavia fyysisiä ja kemiallisia ominaisuuksia. Emme vielä täysin ymmärrä kaikkia tähän vaikuttavia seikkoja. Seuraavana haasteena on laajentaa nanokokoluokan tuotantomenetelmiä teolliseen massatuotantoon soveltuviksi – perustutkimus tällä alueella on oleellisen tärkeää, jotta pystymme hyödyntämään nanoteknologian tarjoamia mahdollisuuksia.

Nykytutkimus

Euroopan komission tutkimuksen ja teknologisen kehityksen (TTK) viidennestä puiteohjelmasta myönnettiin eniten rahoitusta nanoteknologialle seuraavissa ohjelmissa:

  • elämänlaadun parantamista;
  • tietoyhteiskuntatekniikkaa (IST);
  • kilpailukykyistä ja kestävää kasvua; ja
  • Tutkimuskoulutusverkostot.
Tässä tiedotteessa esitellään kustakin ohjelmasta kaksi hanketta esimerkkinä äskettäisen nanoteknologiatutkimuksen laajuudesta ja ulottuvuudesta EU:ssa.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Fokusoitu ionisuihkuputki.
Fokusoitu ionisuihkuputki.