Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Nanotechnologie
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Nieuwe vaardigheden
Graphic element Prioriteiten
Graphic element Toepassingsgebieden
Graphic element Nanorevolutie
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Nieuwe vaardigheden

Een multidisciplinaire wetenschap

Nanotechnologie is typisch multidisciplinair van aard: materiaalwetenschappers, ingenieurs mechanica en elektronica en medische onderzoekers werken samen met biologen, fysici en scheikundigen. Onderzoek op nanoschaal wordt verenigd door de behoefte om zoveel mogelijk kennis te vergaren over hulpmiddelen en technieken, en om expertise uit te wisselen rond de atomische en moleculaire interacties langs deze nieuwe wetenschappelijke grens. Samen met alsmaar krachtiger automatiseringsinstrumenten groeien sterke nieuwe concepten en vaardigheden – zoals imaging en manipulatie op atomische schaal, zelfopbouw en biologische structuur-functie relaties – vanuit verschillende onderzoeksdomeinen snel naar elkaar toe.

Nanomaterialen

Nadruk op productie
Het NANOFIB-project buigt zich over de ontwikkeling van een gefocusseerde ionen-bundeltechniek. De diameter van de bundel bedraagt slechts een beperkt aantal nanometer, of enkele tientallen atoomdiameters. Het project betreft een van de nieuwe technologieën die erop gericht zijn om op erg kleine schaal patronen in stoffen aan te brengen – bewerking op nanoschaal dus. Deze technologieën vormen een belangrijke pijler van het onderzoek in de nanotechnologie, en zijn essentieel voor toekomstige nanoproductietechnieken.

Gaatjes vullen
Het sterk multidisciplinaire project NANOPTT heeft tot doel een technologie te ontwikkelen om perfect cilindrische gaten te vervaardigen in een polymeerplaat, met een diameter van amper een paar tientallen nanometer. Dergelijke platen worden vaak gebruikt in filtereenheden. De gaten worden met metalen of met andere polymeren gevuld, waardoor "nanodraden" worden gevormd. De gevulde platen kennen talrijke toepassingen in heel wat industriële sectoren, denk maar aan telecommunicatie en hoogontwikkelde magnetische geheugens, en zouden kunnen bijdragen tot de ontwikkeling van een "laboratorium op chip".


Nanobiotechnologie

Antiklevende of superklevende medische hulpmiddelen
Het NANOMED-project onderzoekt hoe nano-oppervlakken op biologische stoffen kunnen worden gebruikt voor weefselengineering. Met precies hetzelfde materiaal kan door topografische veranderingen op nanoschaal een verschil in kleverigheid met een factor 10 000 worden bekomen. Een beperkt adhesievermogen is van cruciaal belang voor medische instrumenten zoals katheters, terwijl superadhesieve materialen vereist zijn voor het herstellen van weefsels of bijvoorbeeld gebroken beenderen.

Sneller ziekten opsporen
Hoewel cystische fibrose (CF), een slopende longaandoening, via genetische testen kan worden opgespoord, blijven de huidige testen zowel duur als tijdrovend. In het kader van een project van de Europese Commissie wordt gewerkt aan betere testmethoden met hoge capaciteit op basis van een DNAchip. De bedoeling is volledig geautomatiseerde diagnostische systemen op te zetten, die defectieve CF-genen sneller en goedkoper kunnen opsporen. Ook voor de diagnose van andere genetische ziekten zouden dezelfde methoden kunnen worden aangewend.

Leren en delen

Deze vooruitgang biedt nanotechnologie de mogelijkheid om verder te groeien en geeft onderzoekers de kans om hun expertise uit te breiden naar nieuwe toepassingsgebieden. Opleiding en training in nanotechnologie worden door de Commissie gesteund via een Netwerksysteem van Onderzoekstraining. Zo kunnen nieuwe hybride technologieën evolueren, die nanotechnologieën, materiaalwetenschappen, engineering, informatietechnologieën, biotechnologie en milieuwetenschappen combineren. Een dergelijke evolutie vereist het bestaan van multidisciplinaire netwerken tussen een hele reeks onderzoeksdomeinen, evenals een sterke samenwerking tussen onderzoekers in nanotechnologie over de traditionele wetenschappelijke grenzen heen, en dat zowel binnen als buiten de Europese Unie.

Netwerksystemen van Onderzoekstraining:

NANOCOMP, het project rond ‘Grootschalige synthese van koolstofnanobuizen en hun composietmaterialen’ verenigt een groep deskundigen uit de wereld van de chemie, fysica en engineering in een partnerschap. Dit project spitst zich toe op de synthese van meerwandige en enkelwandige koolstofnanobuizen, zuivering, composietmaterialen voor industriële toepassingen en kenmerking.

NANOPHASE, "Nanoschaal fotonabsorptie en spectroscopie met elektronen" vormt een onderdeel van het Netwerk dat zich toelegt op de theorie van nanometer- schaalstructuren – atoomclusters, quantumpunten en draden, en moleculen die aan het oppervlak worden geabsorbeerd – en de spectroscopische processen die beschikbaar zijn om dergelijke structuren, hun elektronische en optische eigenschappen en hun groei te karakteriseren.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Nieuwe vaardigheden