Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Nanoteknologi
Graphic element Home
Graphic element Bakgrund
Graphic element Ny teknik
Graphic element Prioriteringar
Graphic element Tillämpningsområden
Graphic element Nano-revolution
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Nano-revolution

Framtida begrepp tar form

EU har alltid framhållit forskningens viktiga roll eftersom ny kunskap och teknologi är drivkrafterna bakom ekonomisk tillväxt och konkurrenskraft inom industri. Nanoteknologi än vara en av prioriteringsfrågorna under kommissionens sjätte ramprogram (FP6). Det nya programmet behandlar nanoteknologi, intelligenta material och nya tillverkningsprocesser. Det kommer att ingå i det nya IST-programmet (nanoelektronik).
Målen med denna typ av forskning är att:

  • förbättra kunskapsbasen i Europa;
  • skapa en RTD-intensiv europeisk industri; samt
  • öka industrins användning av de allra nyaste teknikerna.

EU i spetsen för nanorevolutionen

Långsiktig tvärvetenskaplig forskning kommer att täcka in hela RTD-spektrat – alltifrån en förbättring av kunskaper genom framställning av nya material, till nya verktyg för modifiering och banbrytande industriella instrument. Områden som nanoteknologi och materialvetenskap kommer att prioriteras. Med hjälp av denna effektiva kombination av materialvetenskap och bioteknik, kommer man att kunna skapa helt nya metoder och industrier som kommer att göra EU till ledaren på världsmarknaden för nanoteknologi.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Nano-revolution