Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Nanotechnologie
Graphic element Home
Graphic element Achtergrond
Graphic element Nieuwe vaardigheden
Graphic element Prioriteiten
Graphic element Toepassingsgebieden
Graphic element Nanorevolutie
Graphic element Voor meer informatie
   
image image
Graphic element Andere thematische projecten

 

image

Nanorevolutie

Perspectieven voor de toekomst

De EU heeft de strategische rol van onderzoek altijd onderschreven, omdat nieuwe kennis en technologieën voor economische groei en voor een sterk concurrentievermogen zorgen. Nanotechnologie wordt een wetenschappelijke prioriteit in het Zesde Kaderprogramma van de Commissie. Het nieuwe programma omvat zowel nanotechnologieën als intelligente materialen en nieuwe productieprocessen . Ook maakt het deel uit van het nieuwe programma rond technologieën betreffende de informatiesamenleving (als nano-elektronica).
De doelstellingen van dergelijk onderzoek behelzen:

  • het uitbreiden van de kennisbasis in Europa;
  • de ontwikkeling van een op onderzoek en technologische ontwikkeling gerichte Europese industrie;
  • het stimuleren van het gebruik van state-of-the-art-technieken door de industrie.

Aan het hoofd van de nanorevolutie

Interdisciplinair onderzoek op lange termijn zal het hele OTOspectrum behelzen: van de opbouw van fundamentele kennis tot de creatie van nieuwe materialen, de ontwikkeling van nieuwe bewerkingsinstrumenten en de uitbreiding van hoogwaardige industriële toepassingen. Een sterke nadruk wordt gelegd op nieuwe, intelligente materialen en op nanobiotechnologie. Uit deze krachtige combinatie van materiaalkunde en biotechnologie zullen nieuwe processen en industrieën ontstaan, waardoor de EU een plaats zal veroveren bij de wereldleiders in de nanotechnologische revolutie.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Nanorevolutie