Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Nanoteknologia
Graphic element Home
Graphic element Taustaa
Graphic element Uusia taitoja
Graphic element Painopistealueet
Graphic element Soveltamisalat
Graphic element Nanoteknologinen vallankumous
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Nanoteknologinen vallankumous

Tulevaisuuskuvia

EU on aina tunnustanut tutkimuksen strategisen roolin, sillä uusi tieto ja teknologia ovat taloudellisen kasvun ja teollisen kilpailukyvyn moottoreita. Tieteen alalla nanoteknologialla on etusija komission kuudennessa puiteohjelmassa (PO6). Uusi ohjelma käsittää nanoteknologiat, älymateriaalit ja uudet tuotantoprosessit, ja se sisältyy uuteen tietotekniikkaohjelmaan (IST) (nanoelektroniikan alueena).
Tämän tutkimuksen tavoitteisiin kuuluu:

  • laajentaa tietopohjaa Euroopassa;
  • luoda tutkimukseen ja teknologiseen kehitykseen painottuvaa teollisuutta Eurooppaan; ja
  • lisätä uudenaikaisten tekniikoiden käyttöä teollisuudessa.

Nanovallankumouksen kärjessä

Pitkän aikavälin monitieteellinen tutkimus käsittää koko tutkimuksen ja teknologisen kehityksen alueen, perustietouden kehittämisestä aina uusien materiaalien luomiseen, uusiin manipulointityökaluihin ja teollisuuden huippusovelluksiin. Uudet älymateriaalit ja nanobioteknologia muodostavat keskeisen painopistealueen tällä saralla. Materiaalitieteiden ja biotekniikan tehokkaalla yhdistelmällä luodaan kokonaan uusia prosesseja ja teollisuudenaloja, jotka varmistavat EU:lle paikan maailman nanoteknologiavallankumouksen johtajien joukossa.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Nanoteknologinen vallankumous