Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Nanoteknologi
Graphic element Home
Graphic element Bakgrund
Graphic element Ny teknik
Graphic element Prioriteringar
Graphic element Tillämpningsområden
Graphic element Nano-revolution
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Tillämpningsområden

Nuvarande användningsområden

Nanoteknologi påverkar redan nu en rad helt skilda produkter. Som exempel kan nämnas nya livsmedelsprodukter, instrument inom sjukvård, kemiska överdragsmedel, individuella diagnosmetoder, detektorer för larmsystem, instrument för vattenrening på bemannade rymdskepp, bildskärmar för dataspel och biografskärmar med hög upplösning.

Upprätthålla informationssamhället

Nanoelektronik är värd hundratals miljarder euro på världsmarknaden och det är denna industri som utgör drivkraften för dagen utveckling av nanoteknologi. Med hjälp av nanoelektronik kommer man att kunna tillverka datorer och transistorer med betydligt högre kapacitet, som kan användas i telefoner, bilar, hushållsmaskiner och en mängd andra produkter som för närvarande fungerar med hjälp av mikroprocessorer.

Nanoelektronik
Molekylärberäkningar

Framtidens instrument för informationsbehandling kommer med största sannolikhet att genomgå stora förändringar vad gäller kalkyleringsmetoder. Inom BUN-projektet vill man ersätta dagens allmänt vedertagna motto "att efterlikna transistorer med hjälp av molekyler" med mottot "att använda molekylers inneboende egenskaper för att utföra beräkningar". Projektets målsättning är att undersöka och på konstgjord väg framställa tillverkningsmolekyler som ska användas som framtida monomolekylära instrument.

En förbättring av människors hälsa

Nanoteknologin kommer att kunna bidra med biosensorer, biologiska material och nya typer av biochip för behandling av livshotande sjukdomar, såsom cancer och hjärtsjukdomar. Dessa typer av hjälpmedel, i form av implantat, kommer att utsöndra mediciner, bland annat så kallade smart drugs, och transportera nya celler för att reparera skadad vävnad.

Att ta lärdom från naturen

Nanoelektroniska instrument i datachip måste tillverkas på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt. BIOAND-projektet kommer att försöka öka förståelsen för den aktuella teknologin och utveckla de hjälpmedel som krävs för att framställa molekylära elektroniska komponenter genom automatiserad uppbyggnad, en process som är vanlig i naturen, men som används mycket sällan vid teknisk tillverkning.

Framställning av bättre material

Nanoteknologin kommer att frambringa material med nya och förbättrade egenskaper som kan användas i solpaneler, korrosionshindrande medel, avancerade skärinstrument, fotokatalytiska luftrenare, medicinska instrument med längre livslängd, kemiska katalysatorer, samt i transportindustrin. Det kommer dessutom att bidra med nya produkter och tillämpningar inom optik, elektronik och energilagring.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Tillämpningsområden