Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
Nanoteknologi
Graphic element Home
Graphic element Bakgrund
Graphic element Ny teknik
Graphic element Prioriteringar
Graphic element Tillämpningsområden
Graphic element Nano-revolution
Graphic element Mer information
   
image image
Graphic element Andra tematiska projekt

 

image

Prioriteringar

Internationellt samarbete

Med tanke på nanoteknologins ökade betydelse på världsmarknaden inom områden som materialvetenskap, teknik, elektronik och biomedicin, är det idag högst nödvändigt att inleda ett internationellt samarbete.
Det transatlantiska samarbetet inom nanoteknik faller under EU:s och USA:s konvention för vetenskapligt och teknologiskt samarbete (Scientific and Technological Co-operation) och i synnerhet förverkligandet av planen mellan Europeiska kommissionen och USA:s "National Science Foundation" för samarbete inom materialvetenskap.

Prioriteringsfrågor

Under år 2000 har dessa två organ fastställt prioriteringar för nanoskalig forskning. Fyra gemensamma seminarier organiserades för 2002 om:

  • nanoproduktion och behandling
  • nanoteknik – revolutionerande möjligheter och samhälleliga implikationer
  • mätmetoder och instrument för nanoteknologi; samt
  • nanostrukturerade material
Ett annat avtal om samarbete har även undertecknats mellan EU och Kina, 2001, inom området för material och nanoteknologi. Avtalet kommer att göra det möjligt för europeiska forskningsorganisationer att delta i kinesiska forskningsprojekt och vice versa. Man diskuterar även ett avtal med Ryssland.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Nanotub av bor- och kväveatomer.
Nanotub av bor- och kväveatomer.