Tärkeä oikeudellinen huomautus
   
Yhteystiedot   |   EUROPA-haku   
Nanoteknologia
Graphic element Home
Graphic element Taustaa
Graphic element Uusia taitoja
Graphic element Painopistealueet
Graphic element Soveltamisalat
Graphic element Nanoteknologinen vallankumous
Graphic element Lisätietoja
   
image image
Graphic element Muita teemahankkeita

 

image

Painopistealueet

Kansainvälinen yhteistyö

Koska nanoteknologiasektorin merkitys kasvaa maailmanmarkkinoilla, tarvitaan kansainvälistä tiimityöskentelyä mm. materiaalitietieteiden, suurtarkkuustekniikan, elektroniikan ja biolääketieteen aloilla.
Euroopan ja Yhdysvaltojen välinen nanoteknologian yhteistyö perustuu EU:n ja Yhdysvaltojen väliseen tieteen ja teknologian yhteistyösopimukseen sekä erityisesti Euroopan komission ja Yhdysvaltain kansallisen tiedesäätiön väliseen järjestelysopimukseen materiaalitieteiden yhteistyötoimien toteuttamisesta.

Priorisointi

Edellä mainitut tahot laativat vuonna 2000 yhteistyössä suunnitelman nanomittakaavan tutkimuksen priorisoimiseksi. Vuonna 2002 järjestettiin neljä yhteistä seminaaria seuraavilla aloilla:

  • nanotuotanto ja -prosessointi;
  • nanoteknologia – vallankumouksellisia mahdollisuuksia ja yhteiskunnallisia seuraamuksia;
  • nanoteknologiassa tarvittavat välineet ja työkalut; ja
  • nanorakenteiset materiaalit.
Toinen yhteistyösopimus nanoteknologiaa sisältävien materiaalitieteiden alalla allekirjoitettiin vuonna 2001 EU:n ja Kiinan välillä. Sopimus mahdollistaa eurooppalaisten tutkimusjärjestöjen ja yhtiöiden osallistumisen kiinalaisiin tutkimushankkeisiin ja päinvastoin. Tällä hetkellä neuvotellaan myös sopimuksesta Venäjän kanssa.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6
Boori- ja typpiatomeista rakennettu moniseinäinen nanoputki.
Boori- ja typpiatomeista rakennettu moniseinäinen nanoputki.