Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Nieuwe geneeskunde
image Home
image Overzicht
image Huidig onderzoek
image Nieuwe therapie
image Nieuwe technologieën
image Strategieën voor de toekomst
image Voor meer informatie
   
image image
image Andere thematische projecten

 

image

Nieuwe technologieën

Medische technologie in ontwikkeling

Hoorapparaten, contactlenzen en "pacemakers" zijn alledaagse biologische implantaten geworden. Maar de nieuwe technologie komt de mensheid op steeds ingenieuzere manieren ter hulp. Door gebruik te maken van nanobiotechnologie, worden zeer kleine biologische apparaatjes ontworpen, tot op moleculair niveau (een miljardste van een meter).

Tot de potentiële toepassingen voor nanobiotechnologie behoren systemen voor verbeterde toediening van geneesmiddelen, alsook sterk presterende biocompatibele stoffen voor implantaten. De kritieke toestand van een patiënt kan nu reeds bewaakt worden door gebruik te maken van geïmplanteerde biosensoren, maar sensoren op nanoschaal die biologische ziekteagentia opsporen, zouden voor een non-invasieve diagnose kunnen zorgen en zo chirurgie of andere traumatische behandelingsmethodes vervangen.

Het lopende 'Nanomed' project heeft tot doel prototypes van medische instrumenten te produceren door gebruik te maken van allerlei stoffen op nanoschaal, in het bijzonder polymeren, die reliëftechnieken aanwenden. De adhesie en groei van menselijke cellen bij deze nieuwe instrumenten zijn onderzocht, evenals hun reactie erop – hoe 'biocompatibel' ze zijn.

Ontwikkelingen in de elektronica, biostoffenleer en informatica kunnen best nieuwe instrumenten opleveren om zenuwbescha-diging te herstellen, hetgeen hoop geeft aan de 300 000 verlamde mensen in Europa.

Top

Elektrische implantaten

Met het SUAW ("Stand Up And Walk" – Sta Op en Ga) project kan een geïmplanteerde computer-gestuurde zenuwstimulator verlamde mensen helpen om opnieuw tot enige beweging te komen en om zo hun levenskwaliteit te verbeteren. Elektrische stimulatie van het implantaat wekt een kunstmatige samentrekking van de spieren op.

 

Een geïmplanteerde microprocessor zou een vermindering kunnen betekenen van de noodzaak aan herhaalde chirurgische ingrepen op vervangen gewrichten

In het STMulus project biedt een slimme implantaat een manier om vroeg in te schatten in welke mate een nieuwe prothese, zoals bij voorbeeld een heupvervanging, vastzit voordat het loskomen pijn of schade aan de beenderen kan veroorzaken.

De twee geïmplanteerde elektroden worden gebruikt om elk teken op te sporen dat erop wijst dat kunstmatige gewrichten loskomen. image De twee geïmplanteerde elektroden worden gebruikt om elk teken op te sporen dat erop wijst dat kunstmatige gewrichten loskomen.

Top

 
  image 2 3 4 5 6
Nieuwe geneeskunde