Contact  |  Zoeken op EUROPA   
Nieuwe geneeskunde
image Home
image Overzicht
image Huidig onderzoek
image Nieuwe therapie
image Nieuwe technologieën
image Strategieën voor de toekomst
image Voor meer informatie
   
image image
image Andere thematische projecten

 

image

Huidig onderzoek

Momenteel wordt er onderzoek uitgevoerd in de volgende hoofddomeinen:

  • ziektes van genetische aard
  • chronische en degeneratieve ziektes
  • kanker, cardiovasculaire ziektes en diabetes
  • besmettelijke ziektes en resistentie tegen meerdere geneesmiddelen
  • toepassing van nieuwe kennis over de werking van genomen bij zowel mensen als bepaalde pathogene organismen, vb. door genetische programmering van menselijke cellen om kanker en virale infecties te bestrijden
  • vroegere, verbeterde, niet-invasieve diagnose
  • nieuwe vaccins, vb. voor AIDS
  • nieuwe op cellen of genen gebaseerde therapieën
  • nieuwe biologische bronnen voor medicijnen
  • nieuwe kwaliteits- en veiligheidscontroles voor geneesmiddelen, waaronder alternatieven voor het experimenteren op dieren

Preventie en vroege diagnose

Het is altijd beter te voorkomen dan te genezen. Een zuiverder milieu, betere eetgewoonten, een gezonde manier van leven en een vroege diagnose van de meest voorkomende ziektes zullen stuk voor stuk de kosten voor gezondheidszorg doen afnemen en tot een betere levenskwaliteit leiden.

Er worden nieuwe profylactische vaccins ontwikkeld, in het bijzonder voor infectieuze ziektes zoals AIDS, tuberculose, hepatitis en malaria (zie de folder "Besmettelijke ziektes: een wereldomvattende noodtoestand"), maar ook voor allergieën.

Er is een beter begrip nodig van de impact van het milieu op de gezondheid en van de dieetgerelateerde risicofactors die bijdragen tot chronische ziektes. Gevoeligere testen om toxische stoffen, zoals bij voorbeeld "BSE", op te sporen, zullen leiden tot veiliger voedsel.

Er wordt voorspeld dat het aantal mensen in Europa dat ouder is dan 65 zou verdubbelen tegen 2025. Ouderdomgerelateerde ziektes zoals de ziektes van Parkinson en Alzheimer, beroerte, diabetes, artritis en kanker zullen allicht spectaculair toenemen.

Alleen al aan de ziekte van Alzheimer lijdt ongeveer 5% van alle Europeanen boven de 65. Momenteel worden er nieuwe methodes onderzocht om neuronale dood te voorkomen of uit te stellen, iets dat gebeurt bij neurodegeneratieve ziektes zoals beroerte en de ziektes van Parkinson en Alzheimer. Op een gelijkaardige manier zou het onderzoek naar de genetische factoren die vatbaar zijn voor reumatoïde artritis een doorbraak kunnen opleveren voor het begrip van de mechanismen achter deze kreupel makende ziekte, hetgeen dan ook zou leiden tot betere behandelingen.

Top

Luchtverontreiniging: een Europese studie (APHEA)

Aan het APHEA project was een studie verbonden over de korte termijneffecten van stedelijke luchtverontreiniging in 15 Europese steden. De resultaten, gebaseerd op statistieken over niveaus van verontreiniging, toonden aan dat verontreinigende stoffen een reëel effect hadden op sterfgevallen, die te wijten waren aan cardiovasculaire en respiratoire ziektes.

 

Een potentieel nieuw vaccin tegen malaria

Tot 500 miljoen mensen worden jaarlijks getroffen door malaria en dit aantal neemt alsmaar toe. Behandeling wordt ook steeds moeilijker. In één van de projecten werd er in West-Afrika een veelbelovend nieuw vaccin tegen malaria uitgetest in 'real life' omstandigheden.

Een veldwerker onderzoekt microscopische voorwerpglaasjes op zoek naar malariaparasieten. image Een veldwerker onderzoekt microscopische voorwerpglaasjes op zoek naar malariaparasieten.

Top

 
  image 2 3 4 5 6
Nieuwe geneeskunde