Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Mariene wetenschappen
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Evolutie
grafisch element Exploratie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Toekomstige acties

Naar een Europese Mariene Onderzoekruimte

De bewustwording groeit dat Europa's - en in feite 's werelds - toekomstig economisch en fysiek welzijn onherroepelijk verbonden is met zijn oceanen en zeeën. Daarom spelen de mariene wetenschappen een belangrijke rol in de bevordering van ons inzicht in dit onderzeese milieu en in de begeleiding van de praktische toepassing van de onderzoeksresultaten op zijn duurzaam beheer.

Basisonderzoek is in vele overlappende disciplines vereist en het niveau van de nodige investeringen, zowel wat menselijke middelen als infrastructuur betreft, is zodanig dat grensoverschrijdende samenwerkingsverbanden cruciaal zullen zijn voor vooruitgang.

Gelukkig bestaan er reeds samenwerkingsstructuren in mariene wetenschappen op Europees niveau. Zij moeten verder worden ontwikkeld om gemeenschappelijke Europese doelstellingen te bereiken en om Europa's positie als wereldleider op dit gebied te bevestigen.

In mei 2004 kwamen ongeveer 500 topwetenschappers, beleidsmakers en vertegenwoordigers van de mariene industrie bijeen in Galway, Ierland, om de toekomst van het Europees marien onderzoek te bespreken. Het evenement – EUROCEAN 2004 – resulteerde in de ‘Galway-verklaring’ die een overzicht geeft van wat het mariene wetenschappelijke milieu als de grootste uitdagingen voor de toekomst beschouwt. Hierin wordt eveneens de cruciale rol benadrukt die de Europese Mariene Onderzoekruimte en het door de Europese Commissie voorgesteld Zevende Kaderprogramma voor onderzoek (KP7) (2007-2013) moeten spelen in de ondersteuning van een expertise van wereldklasse in mariene wetenschappen en technologie.

In deze context verwijst het door de Commissie voorgestelde Zevende Kaderprogramma (KP7) specifiek naar de mariene wetenschappen als een prioritair wetenschapsgebied. Mariene vraagstukken zullen op verschillende gebieden worden aangepakt, wat hun interdisciplinair karakter weerspiegelt: 'Levenswetenschappen en biotechnologie'; 'Duurzaam beheer van natuurlijke hulpbronnen', 'Milieutechnologieën' en 'Observatie en beoordeling van de Aarde’.

Het European Strategy Forum for Research Infrastructure (ESFRI) heeft eveneens aanbevelingen gedaan voor de integratie van de mariene wetenschappen in Europa en pleit voor een beter gebruik van bestaande onderzoeksmechanismen en de coördinatie van de onderzoeksinfrastructuur. Meer in het bijzonder heeft het ESFRI investeringen aanbevolen in een aantal gemeenschappelijke grootschalige infrastructuurvoorzieningen voor onderzoek: de European Deep Sea Neutrino-telescoop, de Onderzoeksijsbreker (Aurora Borealis), een nieuw vaartuig voor kustonderzoek in de Oostzee en een European Multidisciplinary Seafloor Observatory (EMSO).

Inzicht in de diepzee-ecosystemen

Het HERMES Integrated Project (IP) onderzoekt ecosystemen in Europa's diepe oceaanrand. Het betreft een van de grootste onderzoeksprojecten in zijn soort en brengt prominente wetenschappers in biodiversiteit, geologie, sedimentologie, fysische oceanografie, microbiologie en biogeochemie, evenals deskundigen in sociale economie bijeen. Dit project vertegenwoordigt de eerste belangrijke poging om de Europese diepzee-ecosystemen en hun milieu op een geïntegreerde wijze te begrijpen.

Aan kracht winnen

Het MarinERA ERA-NET werd opgericht ter bevordering van samenwerking en coördinatie tussen nationale en regionale mariene onderzoeksprogramma's. MarinERA telt partners in de meeste Europese maritieme staten en werkt ook samen met bestaande grensoverschrijdende initiatieven om het pad te effenen naar een grotere integratie van het Europees marien onderzoek, de deling van infrastructuren en de bundeling van hulpmiddelen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5