Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Mariene wetenschappen
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Evolutie
grafisch element Exploratie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Exploratie

De onaangeboorde bronnen van de oceanen

De zeeën, en vooral hun diepste gronden, zijn het grootste overblijvend onverkend gebied van de aardbol en een belangrijke potentiële bron van nog ongekende minerale en biologische rijkdommen. Dit is een gebied waar biotechnologie nog volledig moet worden toegepast en dat een rijke voorraad bevat van prospectieve componenten voor medische, voedsel- en industriële toepassingen.

Het is ook een belangrijke bron van fossiele brandstoffen en een potentiële bron van andere energievoorraden. Het in kaart brengen van gashydraten bijvoorbeeld vereist verder onderzoek teneinde hun belang te beoordelen als risico (onderzeese aardverschuivingen en verzakkingen) en als nieuwe energiebron.

Oceaanranden en verborgen diepten

De diepten van onze zeeën en oceanen zijn de minst gekende gebieden van onze planeet. Alleen al de ontwikkeling van instrumenten voor hun exploratie heeft decennia in beslag genomen. Diepzee-exploratie en zeebodemobservatoria kunnen evenwel de sleutel zijn tot veel nieuwe wetenschappelijke ontdekkingen en ons helpen de effecten en potentiële impact van klimaatverandering te beoordelen. Onderzoek in het poolgebied zal van bijzonder belang zijn bij de risicoberekening van de stijging van de zeespiegel. Wetenschappers schatten dat de zeespiegel tegen 2100 tussen 15 cm en 95 cm zal zijn gestegen - een eventualiteit die op vele kuststreken een verwoestend effect zal hebben.

Een zuiverend effect

Ten gevolge van menselijke activiteiten bevindt het atmosferische gehalte aan kooldioxide (CO2) zich op een recordniveau. Observatie- en voorbeeldschattingen wijzen uit dat de oceaan 30−40 % van de CO2 uitstoot opvangt. Het toekomstige gedrag van het oceanische reservoir zal evenwel afhangen van mogelijke veranderingen in de oceaancirculatie en mariene biogeochemie. Het CARBOCEANS IP streeft ernaar onze kennis van de koolstofkringloop - de uitwisseling van CO2 tussen de zee en de atmosfeer - te bevorderen. Deze kringloop wordt door diverse factoren beïnvloed en ons inzicht erin kan bijzonder belangrijk zijn voor ons toekomstig welzijn.

Een bundelende kracht

Het BONUS ERA-NET heeft de nationale onderzoeksagentschappen van negen landen rond een gemeenschappelijk doel bijeengebracht - de bescherming van de Oostzee en de vrijwaring van een duurzaam beheer van deze gedeelde hulpbron. Het netwerk, waarvan ook Rusland deel uitmaakt, is een duidelijk bewijs dat een benadering van het mariene onderzoek op een regionale basis vele voordelen biedt.

Het zit in de genen

Het MARINE GENOMICS (MGE) NoE telt 44 partners in 16 landen en meer dan 300 onderzoekers. Het netwerk ijvert voor de ontwikkeling en de bevordering van genomische benaderingswijzen in mariene biologie. Dit opkomende onderzoeksgebied kan ons een veel dieper inzicht bieden in de werking van de ecosystemen. De toepassing van genomica in stalen van de Sargassozee heeft geleid tot de ontdekking van 148 voorheen ongekende fylotypes en 1,2 miljoen ongekende genen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element