Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Mariene wetenschappen
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Evolutie
grafisch element Exploratie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Evolutie

Nog veel meer vissen in de zee?

De druk op bepaalde vissoorten leidt tot evolutieve veranderingen en beïnvloedt het hele voedselweb wat wanverhoudingen veroorzaakt die wel eens onomkeerbaar kunnen zijn. In extreme gevallen kan dit leiden tot de permanente instorting van bepaalde ecosystemen. Wij moeten ons inzicht in de natuurlijke processen dringend verbeteren en de beleidsmakers degelijk wetenschappelijk advies verstrekken over hoe de diversiteit van onze oceanen het best kan worden beschermd en hun duurzame ontwikkeling voor de toekomst kan worden gevrijwaard.

De uitbreiding van aquacultuur kan een haalbaar alternatief zijn maar, nogmaals, verder onderzoek is nodig om de milieu- en ecologische effecten van grootschalige activiteiten te beoordelen. Europese onderzoeksteams onderzoeken momenteel alle aspecten van deze problemen.

Bij het beheer van de visbestanden ligt de nadruk steeds meer op de toepassing van een op de ecosystemen gerichte aanpak, met de integratie van diverse wetenschappelijke disciplines en de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen alle betrokken actoren.

Kustbeheer

Omwille van de hoge concentratie van vele activiteiten staan onze kuststreken onder een grote en steeds toenemende druk. Ze zijn het middelpunt van recreatie en toeristische activiteiten, de basis van mariene industriële vestigingen (vervoer, visserij, industriële scheepvaart) en ook een belangrijke natuurlijke habitat. Het door de EU ondersteunde onderzoekscluster ELOISE heeft in zijn onderzoeksprogramma's reeds vele vraagstukken betreffende interacties tussen land en oceaan op Europees niveau behandeld. De resultaten van dit onderzoek moeten bijdragen tot de ontwikkeling van beleidslijnen voor een beter kustbeheer.

Een kwestie van evenwicht

Het EUR-OCEANS Network of Excellence (NoE) dat in januari 2005 van start ging, brengt meer dan 60 onderzoeksorganisaties en universiteiten van 25 landen bijeen. Het netwerk hoopt een langetermijnintegratie tot stand te brengen van het Europees onderzoek naar klimaateffecten en de effecten van menselijke activiteiten op de dynamiek van het voedselweb van pelagische ecosystemen in de open oceaan. Dit vereist een interdisciplinaire aanpak waarbij de werkzaamheden van belangrijke onderzoeksorganisaties geleidelijk aan in een 'virtuele' Europese multisite-onderzoeksfaciliteit worden geïntegreerd.

Instandhouding van diversiteit

Het MARBEF NoE brengt zowat 56 Europese mariene instituten bijeen om één van de grootste vraagstukken in mariene biologie aan te pakken, met name, inzicht in de relatie tussen biodiversiteit en de werking van de ecosystemen. Op langere termijn wil het netwerk komen tot de oprichting van een Europees kenniscentrum dat een platform zal zijn voor kennisintegratie en -uitwisseling over mariene biodiversiteit. Dit centrum, het European Centre for the Study of Marine Biodiversity and Ecosystem Functioning (EMBEF) zal Europa in dit gebied een leidersrol verzekeren.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element