Banner Uuring Tähtis õiguslik teade ja keeled
   
Kontakt   |   Otsi EUROPA serverist   
Mereteadused
graafiline element Home
graafiline element Ülevaade
graafiline element Areng
graafiline element Uurimine
graafiline element Tulevased meetmed
graafiline element Veel teavet
   
image image
graafiline element Teised temaatilised projektid

 

image

Areng

Meres on veel küllalt kalu?

Teatud liikide kurnamine toob kaasa evolutsioonilisi muutusi ning mõjutab tervet toiduvõrku, põhjustades tasakaalust väljamineku, mis võib olla pöördumatu. Äärmuslikel juhtudel võib selle tagajärjeks olla teatavate ökosüsteemide lõplik kokkuvarisemine. Meil on hädasti tarvis õppida tundma toimivaid protsesse ning anda poliitikategijatele mõistlikku teadusalast nõu, kuidas oleks kõige otstarbekam kaitsta ookeanide mitmekesisust ja tagada säästev areng ka tulevikus.

Vesiviljeluse laiendamine võib osutuda arvestatavaks alternatiiviks, kuid jällegi on vaja teha täiendavat uurimistööd, et hinnata mastaapse tegevuse keskkonnaalaseid ja ökoloogilisi tagajärgi. Euroopa uurimisrühmad tegelevad praegu nende probleemide kõikide aspektide uurimisega.

Üha enam pannakse rõhku kalavarude majandamisele ökosüsteemidel põhineva lähenemisviisi kohaselt, mis hõlmab mitmesuguste teadusharude ühtekoondamist ja koostööd ning teabevahetust kõigi asjaosaliste vahel.

Piki randa edasi

Meie rannaalad teenivad paljusid eesmärke ning neile juba praegugi esitatavad kõrged nõudmised kasvavad pidevalt. Nad on puhkuse- ja turismikorralduse peamiseks sihtpunktiks, merealase tööstuse (transport, kalapüük, mereveondus) baasiks, aga ka oluliseks looduslikuks elupaigaks. EL-i toel toimiv projektisari ELOISE on käsitlenud Euroopa tasandil laialdast teemaderingi, mis on seotud maismaa ja ookeani vastastikuse mõjuga. Antud teadustöö tulemused peaksid soodustama paremate tegutsemispõhimõtete väljatöötamist rannikuvööndite majandamiseks. 

Kõne all on tasakaal

2005. aasta jaanuaris käivitatud tippkeskuste võrgustik (NoE) EUR-OCEANS koondab 25 riigi enam kui 60 teadusorganisatsiooni ja ülikooli. Võrgustik loodab pikaajalises perspektiivis ühte koondada Euroopa teadustegevuse, mis uurib kliima ja inimtegevuse mõju avaookeani pelaagiliste ökosüsteemide toiduvõrgu dünaamikale. Selleks tuleb rakendada interdistsiplinaarset lähenemisviisi, mille abil koondatakse tähtsamate teadusorganisatsioonide töö järk-järgult virtuaalsesse mitmeid keskusi hõlmavasse Euroopa teadusrajatisse.

Mitmekesisuse säilitamine

Tippkeskuste võrgustik MARBEF ühendab umbes 56 Euroopa mereinstituuti eesmärgiga käsitleda ühte merebioloogia olulisimat küsimust – selgitada välja seos bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemi toimimise vahel. Selle võrgustiku pikaajalisem eesmärk on rajada Euroopa tippkeskus, mis tegutseks mere bioloogilise mitmekesisusega seotud teadmiste koondamise ja levitamise platvormina. Tulemusena loodav merede bioloogilise mitmekesisuse ja ökosüsteemide toimimise Euroopa uurimiskeskus (EMBEF) tagab Euroopale selles valdkonnas juhtpositsiooni.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
graafiline element