Banner Research Vigtig juridisk meddelelse
   
Kontakt   |   Søgning   
Havforskning
grafisk element Home
grafisk element Overblik
grafisk element Udvikling
grafisk element Udforskning
grafisk element Kommende tiltag
grafisk element Yderligere oplysninger
   
image image
grafisk element Andre tematiske projekter

 

image

Udvikling

Mange flere fisk i havet?

Presset på visse arter fører til ændringer i udviklingen og får indflydelse på hele fødekæden med fare for at føre til uoprettelige skævheder. I ekstreme tilfælde kan dette føre til et permanent sammenbrud for visse økosystemer. Der er et presserende behov for, at vi øger vores forståelse af de igangværende processer og giver de politiske beslutningstagere den rette videnskabelige rådgivning om, hvordan man bedst beskytter mangfoldigheden i havene og sikrer deres bæredygtige udvikling i fremtiden.

En udvidelse af akvakulturen kan være et brugbart alternativ, men mere forskning vil i så fald være påkrævet for at vurdere de miljømæssige og økologiske virkninger af storskala aktiviteter. Europæiske forskningsteams er i øjeblikket i færd med at undersøge alle aspekterne ved disse problemer.

Der lægges i højere grad vægt på, at man anvender en økosystembaseret fremgangsmåde til forvaltning af fiskeriressourcerne, hvilket omfatter integreringen af forskellige videnskabelige discipliner med samarbejde og udveksling af oplysninger mellem alle de forskellige berørte parter.

Langs kysterne

Vores kystområder tjener mange formål, og de er under konstant pres. De anvendes i stor udstrækning til fritids- og turistaktiviteter, som basis for marinerelateret industri (transport, fiskeri, shippingindustri), og de fungerer også som et vigtigt naturligt habitat. Det EU støttede projekt ELOISE har beskæftiget sig med en lang række spørgsmål omkring samspillet mellem land og hav på europæisk niveau. Resultatet af denne forskning skal bidrage til udviklingen af forbedrede politikker til forvaltning af kystområder.

Et spørgsmål om balance

EUR-OCEANS ekspertisenetværk indenfor analyse af marine økosystemer, der blev lanceret i januar 2005, omfatter i alt mere end 60 forskningsorganisationer og universiteter fra 25 lande. Netværket håber at kunne få integreret europæiske forskningsdata vedrørende indvirkningen af klima og menneskeskabte aktiviteter på fødenet og pelagiske økosystemer i det åbne hav. Dette kræver en tværgående fremgangsmåde, hvor de store forskningsorganisationers arbejde efterhånden integreres i et ‘virtuelt’, multisite for europæisk forskning.

Bevare mangfoldigheden

MARBEF ekspertisenetværk, der består af 56 europæiske havforskningsinstitutioner, har fået til opgave at beskæftige sig med et af de største spørgsmål indenfor havbiologi – nemlig at belyse forholdet mellem biodiversitet og økosystemfunktion. Netværkets langsigtede mål er at etablere et europæisk ekspertisecenter, der skal fungere som platform for integrering og formidling af viden omkring havets biodiversitet. Det efterfølgende europæiske center for undersøgelse af havets biodiversitet og økosystemfunktion (EMBEF) vil sikre Europa en førende rolle på dette område.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisk element