Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
Mariene wetenschappen
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Evolutie
grafisch element Exploratie
grafisch element Toekomstige acties
grafisch element Meer informatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Overzicht

De zeeën en oceanen bestrijken meer dan 70% van het aardoppervlak en meer dan 50% van het Europese grondgebied waar zij zich uitstrekken van Arctica tot aan de Oostzee, de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte Zee. Ze zijn een belangrijke bron van voedsel, werkgelegenheid, economisch inkomen en een potentiële nog ongekende bron van minerale en biologische rijkdommen. Maar het mariene milieu wordt bedreigd - voornamelijk door overexploitatie, de sterke toename van menselijke activiteiten en de effecten van klimaatverandering.

De uitdaging voor de toekomst zal erin bestaan deze waardevolle natuurlijke hulpbron in stand te houden en ze tegelijkertijd voor de toekomstige generaties te beschermen. Dit kan alleen maar door een beter inzicht in de natuurlijke processen en een voortdurend streven naar schonere technologieën.

Mariene ecosystemen bedreigd

Het mariene milieu is een belangrijke bron van inkomen en werkgelegenheid. Naar schatting is 5% van het Europees bruto binnenlands product (BBP) afkomstig van mariene hulpbronnen en vele gemeenschappen zijn voor hun levensonderhoud van de zee afhankelijk. Het is eveneens een belangrijke bron van voedsel. Na Japan boekt Europa als netto-importeur 's werelds tweede grootste tekort aan vis en zeevruchten.

De groeiende druk op de visbestanden vormt een grote bedreiging voor de mariene ecosystemen. Technologische vooruitgang heeft het mogelijk gemaakt om in vrijwel elk hoekje van onze oceanen te vissen en de vraag is zodanig dat overbevissing nu een wereldwijd probleem geworden is. Samen met de gevolgen van de vervuiling en andere menselijke activiteiten (baggeren, aantasting van de natuurlijke habitats, olielekkages) veroorzaakt dit ingrijpende veranderingen in de mariene ecosystemen.

Op de top van de golf

Europese wetenschappers nemen in het mariene onderzoeksgebied in een breed gamma van disciplines een vooraanstaande positie in. Bovendien zijn mariene wetenschappen een voortreffelijk voorbeeld van een gebied waar grensoverschrijdende samenwerking en een bundeling van middelen van cruciaal belang zijn. De zee zelf is een wereldwijd gedeelde hulpbron en haar bescherming moet een collectieve taak zijn.

De Europese Unie speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van dit onderzoeksgebied - aanvankelijk via de MAST-programma's (Marine Science and Technology) die in 1989 van start gingen en vervolgens in de context van het Vijfde en Zesde Kaderprogramma voor onderzoek. Deze stuwkracht moeten wij nu versterken en verder uitbouwen teneinde de uitdagingen die voor ons liggen aan te gaan en de huidige gevaarlijke trend te keren die regelrecht op een onherroepelijke aftakeling van het mariene milieu afstevent.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element