Důležité právní upozornění
Kontakt   |   Vyhledávání na serveru EUROPA   
AKCE MARIE
CURIE
+ Hlavní stránka
+ podpora pro lidi s vášní!
+ Kdykoli
+ Kdekoli
+ Kamkoliv
+ Kdokoli
+ Rozvíjející se program
+ Chcete se dozvědět více?
image image
Bullet
image

Kamkoliv

S Akcemi Marie Curie máte celý svět nadosah. S grantem Marie Curie můžete vyrazit kamkoli do světa. Získáváte s ním příležitost u?it se od těch nejlepších a nejuznávanějších ve vašem oboru a zjistit, jak probíhá výzkum v jiných zemích.

Rozšiřování obzorů

Práce v zahrani?í poskytuje stážistům programu Marie Curie bohaté osobní zkušenosti a možnosti k rozvoji profesionálních zkušeností získaných v laboratořích. Život v zahrani?í vám také dává příležitost k poznání nových kultur. Také uvidite, jak to chodí v jiných koutech světa. Vytvořené přátelství travjí až do konce života a jsou ?asto základem budoucích vědecko-výzkumných sítí.

A co víc. Tyto benefity nejsou omezeny jen na stážisty programu Marie Curie; přínos pro hostitelskou instituci je také zcela evidentní, neboť místní vědci se obvykle touží přiu?it od stážistů přinejmenším stejně tak, jako se stážisti chtějí u?it od nich.

Pomoc při návratu domů

Tak jako pomáhá evropským vědcům získat pozici mimo země EU nabízí Akce Marie Curie pomocnou ruku také při jejich návratu domů do Evropy. Vědci pracující v zemích EU získávají také finance na návrat do své vlastní země.

„Stáž v Banachově centru mi poskytla ?as a prostor na rozvoj mého vlastního výzkumu. Sou?innost s ostatními studenty a renomovanými experty z celého světa byla velmi stimulující a uvědomil jsem si, o co vlastně jde v mezinárodní výzkumné komunitě jak v mém vlastním, tak i dalších souvisejících oborech“.

Gavin Band (Velká Británie),
stážista programu Marie Curie v Banachově Centru,
Institut matematiky při Polské akademii věd,
Varšava, Polsko

Nahoru

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5 page 6 page 7

illustration