Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
ITER 
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Voordelen
grafisch element ITER
grafisch element Samenwerking
grafisch element Lokatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Samenwerking

ITER – een internationaal project

Het ITER-project is een grote stap op weg naar fusie-energie. De kosten bedragen 10 miljard euro gedurende 35 jaar, waarvan de helft door Europa wordt gefinancierd. De resultaten van het project zijn van groot belang voor de toekomstige internationale energievoorziening, en ITER is daarom werkelijk een project op wereldschaal.

Het idee voor ITER als een internationaal experiment werd voor het eerst gelanceerd in 1985, en begon als een samenwerkingsverband tussen de voormalige Sovjetunie, de Verenigde Staten, de Europese Unie en Japan, onder de auspiciën van het Internationale Atoomenergiebureau (IAEA).

Op dit ogenblik bestaat het internationale ITER-consortium uit de Europese Unie, Japan, de Volksrepubliek China, de Republiek Korea, de Russische Federatie en de Verenigde Staten. De verwachting is dat tijdens de realisatie van ITER andere landen zich bij het project zullen aansluiten.

Samenwerking

ITER is een multinationale samenwerking tussen landen over de hele wereld die betrokken zijn bij fusie-onderzoek. De onderlinge besluitvorming gebeurt op basis van consensus. Het Europese onderzoeks- en ontwikkelingsmodel, dat het succes van JET mogelijk maakte binnen het Euratom-fusieprogramma, wordt nu in zekere zin toegepast op wereldschaal.

Conceptuele studies en ontwerpstudies voor ITER hebben tot een gedetailleerd ontwerp geleid, dat in 2001 werd afgerond. Het ontwerp werd ondersteund door een uitgebreid onderzoeksprogramma dat de praktische haalbaarheid van ITER heeft aangetoond, en dat de industie bij het project heeft betrokken voor de productie van prototypes van de belangrijkste componenten van ITER op ware schaal. De succesvolle testen van een aantal van deze componenten, zoals de supergeleidende magneten, hebben een grote stimulans gegeven aan het vertrouwen in het project.

Naast wetenschappers en ingenieurs met een specifieke fusie-achtergrond, zal het ITER-project ook een groot aantal hoogopgeleide medewerkers uit tal van andere gebieden nodig hebben.

De uitdagingen

De constructie en exploitatie van ITER vormt een enorme uitdaging voor onderzoekers en ingenieurs. De kennis die voor ITER nodig is, is afkomstig van de resultaten van fusie-experimenten zoals het Europese JET-project, de Japanse JT-60, de Amerikaanse TFTR, en ook kleinere fusie-experimenten in het Euratomprogramma. Allemaal hebben ze bijgedragen aan de technologie, de wetenschappelijke kennis en de gegevens die hebben gediend als voorbereiding voor ITER.

Het ITER-project is zonder twijfel een enorme uitdaging. Maar de wereldwijde behoefte aan nieuwe bronnen van duurzame energie is nog veel groter!

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element