Banner Research Viktigt rättsligt meddelande
   
Kontaktperson   |   Sökning på EUROPA   
ITER 
grafiskt element Home
grafiskt element Översikt
grafiskt element Fördelar
grafiskt element ITER
grafiskt element Samarbete
grafiskt element Plats
   
image image
grafiskt element Andra tematiska projekt

 

image

Översikt

Energi - att trygga en säker försörjning för framtiden

Att säkra framtida energiförsörjning är en viktig utmaning för Europa och världen. Dagens samhälle är beroende av en omfattande och tillförlitlig energiförsörjning. Men våra huvudkällor för bränsle, t.ex. olja och gas, blir knappare, dyrare och är i vilket fall som helst väsentliga källor till utsläpp av växthusgaser - huvudorsaken till den globala uppvärmningen.

Den globala efterfrågan på energi kan fördubblas de närmsta 50 åren allt eftersom människor i utvecklingsländerna får det bättre. Var hittar vi den rena, säkra och trygga energi som kommande generationer behöver runt om i världen? En balanserad blandning av energityper, inklusive förnyelsebara teknologier såsom vindkraft, kommer att bli nödvändig för att tillfredställa framtida behov, men vi måste utveckla nya kraftkällor som kan ge kontinuerlig, storskalig energi på lång sikt utan att skada miljön.

Fusion: mot en internationell energilösning

Fusionsenergi har potential att ge en hållbar lösning för europeiska och globala energibehov. Forskare är i färd med att ta nästa steg mot förverkligandet av denna potential i ett internationellt samarbete för en experimentell fusionsanläggning vid namn ITER. ITER kommer att bli det största forskningsprojektet för energiforskning i världen och ska byggas i Europa.

Fusion är den process som ger solen energi - det är fusionsenergi som gör det möjligt att leva på jorden. Till skillnad från fission, som innebär att mycket tunga atomer klyvs för att frigöra energi, frigör fusion energi som ett resultat av att två lätta atomer, som väte, förenas och bildar en heliumatom. Inuti solen kolliderar väte och fusionerar vid extremt hög temperatur (omkring 15 miljoner grader Celsius) och enormt tryck: 600 miljoner ton väte fusioneras till helium varje sekund.

Fusion kommer att framställas i mindre skala än solen. Den mindre skalan betyder också att temperaturen måste vara ännu högre (tio gånger!) för att kunna framställa en praktiskt användbar energikälla. Detta är en stor utmaning och kommer att engagera forskare och ingenjörer från hela världen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafiskt element