Banner Badania Ważna informacja prawna oraz języki
   
Kontakt   |   Szukaj na serwerze EUROPA   
ITER
element graficzny Home
element graficzny Zarys ogólny
element graficzny Dlaczego fuzja?
element graficzny ITER
element graficzny Współpraca
element graficzny Lokalizacja
   
image image
element graficzny Inne projekty tematyczne

 

image

Zarys ogólny

Energia – bezpieczne źródła dla przyszłych pokoleń

Zapewnienie energii dla przyszłych pokoleń jest jednym z największych wyzwań, przed którymi stoi Europa i świat. Współczesne społeczeństwo jest uzależnione od zasobnych i pewnych źródeł energii, w pełni zaspokajających istniejące zapotrzebowanie. Równocześnie nasze główne źródła energii, takie jak ropa naftowa i gaz, stopniowo wyczerpują się, są coraz droższe, a ponadto w znacznym stopniu przyczyniają się do emisji gazów powodujących efekt cieplarniany – główną przyczynę globalnego ocieplenia.

Światowe zapotrzebowanie na energię może wzrosnąć dwukrotnie w ciągu następnych 50 lat, głównie wskutek wzrostu zamożności społeczeństw krajów rozwijających się. Gdzie znajdziemy czystą, bezpieczną i pewną energię, której będą potrzebować przyszłe pokolenia na całym świecie? Wiele różnych źródeł energii – w tym źródła odnawialne, takie jak energia pochodząca z wiatru – będzie niezbędnych do tego, aby zaspokoić potrzeby energetyczne w przyszłości, ale konieczne też będzie opanowanie nowych źródeł, będących w stanie zapewnić ciągłe dostawy dużych ilości energii, przez długie okresy czasu i bez niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

Fuzja jądrowa: sposób na rozwiązanie światowego problemu energetycznego

Energia pochodząca z fuzji jądrowej jest w stanie zapewnić trwałe rozwiązanie problemu zaspokojenia potrzeb energetycznych Europy i świata. Naukowcy robią kolejny krok na drodze do realizacji tego celu podejmując międzynarodową współpracę w zakresie programu eksperymentalnego pod nazwą ITER. Projekt ITER jest największym przedsięwzięciem naukowym związanym ze światowymi badaniami nad energią. Będzie on realizowany w Europie.

Fuzja jądrowa jest źródłem energii Słońca, które umożliwia istnienie wszelkich form życia na Ziemi. W przeciwieństwie do reakcji rozszczepienia jądra atomowego, w której energia uzyskiwana jest poprzez podział bardzo ciężkich atomów, fuzja jądrowa wyzwala energię w procesie syntezy lekkich atomów, takich jak wodór, które łączą się ze sobą i tworzą atom helu. We wnętrzu Słońca proces ten zachodzi w niezwykle wysokich temperaturach (około 15 milionów ºC) i pod ogromnym ciśnieniem grawitacyjnym. W każdej sekundzie 600 milionów ton wodoru ulega syntezie i przekształca się w hel.

Na Ziemi fuzja jądrowa będzie źródłem energii na skalę dużo mniejszą niż w Słońcu! Ale ta mniejsza skala oznacza, że temperatura niezbędna do tego, aby fuzja jądrowa była praktycznym źródłem energii, musi być dużo większa (nawet dziesięciokrotnie). Jest to największe wyzwanie, przed którym stoją naukowcy i inżynierowie z całego świata.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
element graficzny