Banner Research Belangrijke juridische mededelingen
   
Contact   |   Zoeken op EUROPA   
ITER 
grafisch element Home
grafisch element Overzicht
grafisch element Voordelen
grafisch element ITER
grafisch element Samenwerking
grafisch element Lokatie
   
image image
grafisch element Andere thematische projecten

 

image

Overzicht

Inleiding

Het veiligstellen van een betrouwbare energievoorziening voor de toekomst is een van de grootste uitdagingen die Europa en de rest van de wereld wachten. De huidige samenleving is afhankelijk van een overvloedig en betrouwbaar aanbod van energie, toegankelijk voor iedereen. Maar onze belangrijkste huidige brandstoffen, zoals olie en gas, worden schaarser en duurder. Bovendien zorgen ze voor de uitstoot van broeikasgassen, de voornaamste oorzaak voor de opwarming van de aarde.

Door bevolkingsgroei en de toenemende welvaart van ontwikkelingslanden, kan de wereldwijde vraag naar energie tijdens de komende 50 jaar verdubbelen. Waar vinden we de schone, veilige, en betrouwbare energie voor de generatie die na ons komt? Een evenwichtige mix van energiebronnen, waaronder duurzame bronnen zoals windenergie, zonne-energie en biomassa, is nodig om in onze toekomstige behoeften te voldoen. We moeten alle potentiële energiebronnen ontwikkelen die continu, op grote schaal en voor een lange termijn energie kunnen leveren, zonder het milieu te schaden.

Fusie: de energiebron van de sterren

Fusie-energie – de energiebron van de zon en de sterren – kan een grote bijdrage leveren aan de toekomstige wereldwijde en Europese behoefte aan duurzame energie. In een internationaal samenwerkingsverband wordt door wetenschappers de volgende stap gezet om het potentieel van fusie te benutten : het ITER-project. ITER wordt het grootste wetenschappelijke project op het gebied van energieonderzoek ter wereld, en zal in Europa worden gebouwd.

Fusie is het proces waarbij lichte atomen, zoals waterstof, samensmelten tot zwaardere, zoals helium. Dit in tegenstelling tot kernsplijting, waarbij zware atomen worden gesplitst in kleinere delen. In de zon botsen en fuseren waterstofatomen onder hoge druk en bij de extreem hoge temperatuur van 15 miljoen graden celcius. Elke seconde wordt in de zon 600 miljoen ton waterstof tot helium samengesmolten. Daarbij komt veel energie vrij, dat in de vorm van licht wordt uitgestraald. Fusie is de energiebron van de zon, en maakt daarmee het leven op aarde mogelijk.

Ook op aarde kunnen we fusie gebruiken als energiebron. Omdat op aarde de hoge druk in het binnenste van de zon niet gehaald kan worden, ligt de vereiste temperatuur nog tienmaal hoger: 150 miljoen graden. Dat is een enorme technische uitdaging, en wetenschappers en ingenieurs uit de hele wereld werken eraan om dit tot stand te brengen.

Top

 

  page 1 page 2 page 3 page 4 page 5
grafisch element